Životné poslanie – vaša životná úloha

životné poslanie

Životné poslanie

Každý človek sa narodí s určitým poslaním. Kým rastie a formuje svoju osobnosť, má zväčša k dispozícii všetko, čo na to potrebuje. Podmienky, v ktorých vyrastá formujú jeho  správanie, spôsob premýšľania, záujmy. Hoci ho ovplyvňuje rodina, škola, priatelia, má svoje vnútorné túžby a sny, ktoré sú v súlade s jeho životnou cestou, jeho poslaním. Samozrejme že nie všetky.  No talent, s ktorým sa dieťa narodí je silou, ktorá ho formuje a snaží sa o realizáciu. Jasný a silný intelekt, pohybový talent, hudobný sluch či skvelý hlas, prejavuje sa rôzne. Ak má dieťa sklony k športu, a ten ho vnútorne napĺňa, treba ho nechať sa realizovať popri štúdiu. Ak nemá výrazný intelekt, môže byť šport práve tým, v čom vynikne a čo ho môže v budúcnosti nielen napĺňať, ale aj živiť. Pozícia takéhoto dieťaťa ale môže byť veľmi problémová v elitárskych rodinách, či v rodinách, ktoré majú vlastné „predstavy“ o kariére svojich detí. Dobrá rada znie: nechajte svoje deti robiť to, čo ich baví, časom sa ukáže, či je to to pravé.

Deti s výrazným intelektom či inými mentálnymi schopnosťami sotva budú napĺňať ambície rodičov „športovcov“.  To isté budúci hudobníci. Tieto deti budú iné ako rovesníci, a šport bude pre ne utrpenie. Ak chcete aby športovali, preto že šport je zdravý, nech to nie je fyzicky veľmi náročné, aby neboli časom znechutené. Či je ich nadanie v hudbe, športe alebo niečom inom, je potrebné ich podporovať a čím dostanú kvalitnejších učiteľov alebo trénerov, tým viac ich talenty vyniknú. Môžu byť vynikajúcimi vedcami, olympionikmi, programátormi, spevákmi, hercami… 

Môžu, ale mnohé nie sú. Buď sa narodili v rodinách, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na financovanie rozvoja talentu dieťaťa, alebo majú rodičia „vlastnú predstavu“ o jeho kariére. Často sa stretám s oboma variantami a ľudia, sediaci u mňa na konzultáciách práve z týchto dôvodov nevedia čo so svojím životom, kam sa pohnúť. Keď raz máme talent, mali by sme ho rozvíjať a uplatniť vo svojom živote. Ak to nespravíme, dostaneme s mimo životnej cesty a často končíme v akejsi slepej uličke života. Práca nebaví, vzťahy sú priemerné, vládne nespokojnosť a frustrácia.

Ak máme talent, je priam našou povinnosťou ho uplatniť. Všetci máme miesto v tomto obrovskom súkolí života a toto miesto je určené predovšetkým tým, čo sme dostali do vienka pri narodení. Niekto programuje, ďalší pestuje kvety, iný športuje, niekto opravuje autá. A sú títo ľudia v súlade s „Vesmírnym poriadkom“ tak to robia jedinečne, lepšie ako ktokoľvek široko-ďaleko, sú vážený a darí sa im. Žiadna „depka“ z práce, žiadna slepá ulička života. poznám mnoho takýchto prípadov.

Životná úloha

Ak sa vám prihodilo že ste zablúdili v živote, určite popri inom treba nájsť aj to, čo ste chceli robiť už ako deti, teda nájsť svoj jedinečný talent. Ak je niekde zakopaný, treba ho znovuobjaviť, a vrátiť sa k svojím obľúbeným činnostiam. Pomaly, postupne v tom nájsť zmysel, začať sa realizovať, a raz sa možno tým aj živiť. Ale to nie je podmienka. Môžete sa živiť iným spôsobom, ako je váš talent, ale mali by ste ním obohatiť ľudstvo. Ak ste to naozaj zanedbali a spamätávate sa v tridsiate – štyridsiatke, alebo aj vo vyššom veku, už sotva budete tým slávnym spevákom, ktorým ste mohli byť, a aj keď talent máte, je už neskoro. No môžete sa realizovať v hudobnej branži, byť hudobným kritikom, písať skladby, organizovať koncerty, alebo vytvárať podmienky pre druhé deti, aby realizovali svoj talent. Proste ostať v branži. Športovec, ktorý už nepodá olympijský výkon, môže sa stať rozhodcom, trénerom.

Sebapremena

Keď naskočíte na „svoju vlnu“, začne vás život opäť baviť, a začne sa vám aj lepšie dariť.  Nájsť svoj talent, odstrániť bloky a prekážky z detstva a mladosti, opäť rozbehnúť život pomôžu techniky Sebapremeny, ktoré učím na škole Sebapremeny. Spoznanie seba samého, motivácia do zmeny svojho života, odstránenie záťaže minulosti je cesta školy Sebapremeny, ktorá začína v Septembri 2023.

Termíny nájdete na stránke shsociety.sk

Autor Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram