Západný Lunárny kalendár

Západný Lunárny kalendár

   U každého z nás sa rytmicky opakujú obdobia aktivity a pasivity nášho organizmu i našej psychiky. Jeden z najvýraznejších vplyvov na biorytmus človeka i prírody má otáčanie Mesiaca okolo Zeme. Deje sa tak opakovane raz za 29 a pol dňa. Luna – Mesiac v určitých pravidelných rytmoch mení silu prílivu a odlivu, vlhkosť, atmosférický tlak, teplotu, elektrické aj magnetické pole zeme. Tieto rytmy sa stali základom vzniku Lunárneho kalendára. Všetky zmeny spôsobené mesiacom majú vplyv na naše telo aj psychiku. Stav nášho organizmu a psychiky je úzko prepojený aj s jednotlivými lunárnymi fázami – nov, spln…. 

   Na nebi dominujú určité zoskupenia hviezd, podľa ktorých si naši dávni predkovia rozdelili priestor okolo Zeme na dvanásť úsekov – znamení. Každé znamenie pomenovali podľa osobitých vlastností určitého zvieraťa (Kozoroh, Rak) alebo ľudského či predmetového symbolického typu (Blíženci, Vodnár).

Všetkými dvanástimi znameniami zvieratníka prejde Slnko počas jedného roka a Mesiac počas jedného obehu okolo Zeme, ktorý trvá 27 dní, 7 hodín 43 minút 4,5 sekundy. V každom znamení zotrvá priemerne dva aj štvrť dňa. Striedanie podôb Mesiaca (spln, nov, prvá a posledná štvrť) vzniká zmenou uhla osvetlenia Mesiaca od Slnka. Medzi dvoma splnmi uplynie 29 dní 12 hodín 44 minút 2,8 sekundy. Hovoríme tomu lunárny mesiac. 

   Podľa zákonov prírody sa naši predkovia riadili už pred tisícročiami, pretože cítili na nich svoju závislosť. Stáročiami spoznávali ročné a denné cykly a biorytmy, sledujúc postavenie hviezd na oblohe, a to vrátane Mesiaca, ako najviditeľnejšieho nebeského telesa. V priebehu tisícročí pozorovaní vesmírnych zákonitostí a ich vplyvov na život na zemi, po objavení písma vznikalo množstvo astrologických a lunárnych kalendárov, zostavených podľa pohybov hviezd na oblohe.

Veľmi dôležité zastúpenie tu mal mesiac, pretože jeho sily mali pre každodenný život ľudí a prírody zvláštny význam. Rytmus prírody má vplyv na mnohé bežné úkony nášho života, ako, varenie, komunikácia s ľuďmi, práce v záhrade a v domácnosti, starostlivosť o zdravie atď. V minulosti sa podľa lunárneho kalendára stavali aj domy, obrábala pôda, zbierali sa liečivé byliny a podobne.

Dodnes sa aj v kresťanských sviatkoch vyskytujú tzv. „pohyblivé“ sviatky, ako Veľká noc, a vypočítavajú podľa postavenia Mesiaca. Svätí sa vždy prvú nedeľu po prvom mesačnom splne po jarnej rovnodennosti. Dokonca aj pôst pripadá vždy na fázu ubúdajúceho Mesiaca, kedy má telo najväčšiu detoxikačnú schopnosť. 

    So symbolikou živlov dodnes pracuje akupunktúra, Ajurvéda, joga či iné alternatívne vedy. Štyri základné živly vznikli podľa antickej filozofie kombináciou prakvalít: oheň – zo sucha a tepla, zem – zo sucha a chladu, vzduch – z vlhka a tepla, voda – z vlhka a chladu. Živly priraďujeme aj k jednotlivým znameniam zvieratníka. Ich vplyvy badať nielen na počasí, ale aj na ľudskom zdraví či psychike: 

    Keďže v západnom svete chýbal piaty element pre úplnú schému toku živlov, čo pociťovali všetci ktorý pracovali s alchýmiou prírody a človeka, ako piaty hybateľ, či element označovali Éter, či božskú iskru, alebo božského ducha, ktorý umožňuje transformácie elementov. Neboli schopný prekročiť hranicu k piatemu prvku, ako to spravili pred tisícročiami Číňania. 

   Keďže Lunárny kalendár je založený na astrológii, dôležité je znamenie astrologického zvieratníka ktoré na oblohe práve vládne a nezáleží na našom slnečnom znamení. Každé znamenie zvieratníka je spojené s jedným zo štyroch živlov (oheň, voda, vzduch, zem) a ku každému znameniu pridala astrológia určitú oblasť ľudského tela, ktoré ovplyvňuje. 

   Keďže sa mesiac zdrží v každom znamení zvieratníka 2 až 3 dni. Ovplyvňuje naše „vnútorné more“ – naše tekutiny v tele, a tým vplýva na celkový stav organizmu – či už sťahujúcou silou (odliv) alebo rozťahujúcou silou (príliv) tak, ako každodenne ovplyvňuje život planéty prílivmi a odlivmi oceánov. 

   Pre duchovnú činnosť, ako sú meditácie a podobne, je najsilnejšie obdobie splnu a novu, kedy na ľudí pôsobia duchovné milosti najsilnejšie, a ľudia majú možnosť v tomto období spraviť výrazný duchovný pokrok.

Autor Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram