Xu Ling Ding Jin v Tai chi chuan

Súkromné hodiny Qi gong, Tai chi chuan

Je to jeden z najťažších pojmov v Tai chi chuan, ktorý pochádza z knihy od Wang Zongyu – „Poklad Tai chi chuan“. Nie je jednoduché pochopiť, čo tým majster myslel.  No jedno je isté. Každý túto vetu pochopí iba podľa svojho stupňa poznania. Každým vývojovým posunom sa mení chápanie tohto významu.

Xu značí: prázdny, prázdnota, abstraktné, bez formy, nehmotné…

Ling značí: krk, golier, viesť, sprevádzať, pociťovať, duch, nádherný, mystický, múdry alebo svižný

Ding značí: koruna hlavy, vrchol hlavy

Jin značí: energia, alebo sila

   Neokonfuciánsky filozofi spájajú slová Xu Ling do významu: inteligentné vedomie v jeho čistej, prirodzenej forme, vesmírne neviditeľná forma, bez akýchkoľvek špecifických konceptov a pociťovaní.

   Xu značí byť prázdny a vnímavý. Konfucius a Lao’c hovorili o Xu predovšetkým v učeniach morálky. Učenec Zhuangzi, neskôr nasledovaný učencom Xunzi a Neokonfucianistami, považovali Xu za základ prirodzenosti mysle a spájali ho so slovom Ling, ktoré značí poznať slobodne, spontánne, a bez pripútanosti. Keď je prirodzenosť mysle videná ako prázdna a citlivá, vnímanie Ega alebo seba ako indivíduum oddeľujúceho sa od ostatných vecí je vykoreňované v hĺbke mysle.

  Fu Zongwen, ktorý sa priženil do rodiny Yangov a donedávna bol nositeľom učenia jednej z vetiev štýlu Yang Tai chi chuan hovorí: Niekedy sa to prekladá ako „schopnosť zdvihnúť ducha vitality, ktorý je neuchopiteľný tak ako predmet, ale je vnímateľný iba mysľou“.

   Učenec Zhuangzi o tom hovoril: „Nie príliš jemne, nie príliš hrubo, môžeš to dostať do ruky, a cítiť to vo svojej mysli. Nemôžeš to vložiť do slov, a predsa je v tom nejaké umenie“.

Peter Filo MMA

https://shsociety.sk/treningy-tai-chi-chuan/