Aura cleaning therapy

 

  Aura Cleaning  je výsledkom viac ako 25 ročných skúseností certifikovaného majstra Qi gongu a Feng shui Petra Fila MMA. Vychádza z jeho celoživotného štúdia u renomovaných učiteľov v oblasti duchovna a ľudskej bioenergetiky, z jeho vlastného výskumu, z bohatej terapeutickej praxe v oblasti energetických polí človeka a tiež z jeho dlhoročnej praxe s energetickými poliami obytného priestoru klientov (konzultácií Feng shui).  

   Aura Cleaning Therapy umožňuje výraznú regeneráciu organizmu a psychiky v priebehu krátkeho obdobia pri stavoch nadmerného vyčerpania, chronickej únavy, pri stavoch pred vyhorením aj po duševnom vyhorení. Kombináciou čistenia energetických orgánov a biopolí človeka, diagnostiky a bylinnej liečby z pohľadu Tradičnej Čínskej Medicíny ako aj ošetrením energetických polí obytného priestoru dosahuje táto metóda výborné výsledky už po prvých terapeutických sedeniach. 

   Vyčistením bioenergií aury a energetických centier - čakier človeka sa uvoľnia sily, ktoré boli zablokované pod nánosom vlastných emócií, neprajnosti okolia a stresu. Naplnením tela, mysle a ducha novou energiou je umožnený reštart organizmu aj psychiky. V kombinácii s úpravou obytného priestoru prinesie novú energiu pre úspech a prosperitu. 

   Táto metóda nie je viazaná na žiadne vierovyznanie alebo filozofický smer. Pracuje s faktom, že človek je bytosť, ktorá má z viacej zložiek, nielen telo a myseľ. Jej účinky sú na úrovni jemných energetických polí, čo sa plne premieta do stavu tela a mysle.

   Všetko na tomto svete je poprepájané energiami a silami, s ktorými dokáže správne pracovať len obmedzené množstvo ľudí. Peter Filo MMA pracuje dlhé roky s biopoliami človeka a priestoru, a je jedným z mála ľudí pochádzajúcich mimo územia Číny, ktorým bol Čínskou vládou udelený titul Majster Qi gong a Majster Tai chi chuan tretej triedy (v roku 2011).

   Tento terapeutický program je vhodný pre všetkých ktorí majú potrebu regenerovať, doplniť svoju vitálnu silu a naštartovať sa do ďalšieho života. 

Aura Cleaning Therapy (čistenie energetických biopolí)

Aura Cleaning Therapy sú individuálne sedenia s terapeutom (Peter Filo MMA), pri ktorých terapeut pracuje s biopoliami klienta. Okrem očisty biopoľa, odblokovania a úpravy tokov energií v tele robí aj diagnostiku organizmu podľa Tradičnej Čínskej Medicíny, a poskytuje rady ohľadom stravovania, užívania bylinných prípravkov a pitného režimu. Pokiaľ má klient záujem, môže sa naučiť harmonizačné a očistné energetické cvičenia, niektoré z foriem meditácie, tréningové metódy pre sústredenie sa, relaxačné techniky. Terapeut vytestuje energetickú kvalitu klientovho bývania, pracoviska, a poskytne odborné rady ako ošetriť ich energetiku. Pokiaľ je problém rozsiahlejší, možno objednať osobnú návštevu terapeuta a odbornú pomoc s energetikou priestoru.

 

Cena: 40 Euro/hodina terapie

Miesto: Bratislava

Terapeut: Peter Filo MMA,

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky: +420 720 029 845

 

Terapia Duchovného srdca

   Terapie duchovného srdca sú ďalšou z úspešných terapií, ktoré sú výsledkom viac ako 25 ročných skúseností certifikovaného majstra Qi gongu a Feng shui Petra Fila MMA. Vychádzajú z jeho celoživotného štúdia u renomovaných učiteľov v oblasti duchovna a ľudskej bioenergetiky, z jeho vlastného výskumu a bohatej terapeutickej praxe v oblasti energetických polí človeka a tiež z jeho dlhoročnej praxe s energetickými poliami obytného priestoru klientov.

   Terapie duchovného srdca umožňujú výraznú pozitívnu zmenu vnútorných postojov voči sebe aj voči svetu, zlepšenie komunikácie, pracovného výkonu ako aj pozitívne zmeny v citovej oblasti. Táto terapia umožňuje napraviť mnohé škody, ktoré spravili na psychike a v srdci rodičia, učitelia, nepriatelia a neprajníci počas detstva, dospievania, ale aj počas dospelosti. Tiež pomáha odstraňovať následky traumatických zážitkov. Výhodou terapie je, že sa počas sedení netreba vedome vracať do bolestných zážitkov, a znova ich prežívať. Terapia duchovného srdca prebieha mimo vedomého prežívania minulosti. Zlepšuje stavy pri diagnózach ADD a ADHD najmä u detí, znižuje agresivitu, pomáha pri depresiách.  Rýchlo pôsobí na telo aj psychiku pri stavoch nadmerného vyčerpania, chronickej únavy, pri stavoch pred vyhorením aj po duševnom vyhorení. Svojou jedinečnosťou dosahuje táto metóda výborné výsledky už po prvých terapeutických sedeniach. 

   Terapiou na úrovni duchovného srdca človeka sa uvoľnia sily, ktoré boli zablokované pod nánosom vlastných emócií, neprajnosti okolia a stresu. Naplnením tela, mysle a ducha novou energiou je umožnený reštart organizmu aj psychiky.   Táto metóda nie je viazaná na žiadne vierovyznanie alebo filozofický smer. Pracuje s faktom, že človek je bytosť, ktorá má z viacej zložiek, nielen telo a myseľ. Jej účinky sú v duševnej oblasti človeka, v citovej oblasti, aj na úrovni ľudského ducha, čo sa plne premieta do stavu tela a mysle.

   Tento terapeutický program je vhodný pre všetkých ktorí majú potrebu zmeniť svoj život k lepšiemu a  naštartovať sa do lepšieho života. 

Terapie duchovného srdca

   Terapie duchovného srdca sú individuálne sedenia s terapeutom, pri ktorých sa pracuje s rozličnými zážitkami klienta (citovými, fyzickými, psychickými a duševnými zážitkami a traumami ) od prenatálneho veku až do dnešných dní. Takisto sú odstraňované psychické bloky pochádzajúce z detstva, rečové vady, problémy s koncentráciou, a ďalšie. Okrem toho je spravená aj diagnostika organizmu podľa Tradičnej Čínskej Medicíny, a poskytnuté rady ohľadom stravovania, užívania bylinných prípravkov a pitného režimu. Pokiaľ má klient záujem, môže sa naučiť harmonizačné a očistné energetické cvičenia, niektoré z foriem meditácie, tréningové metódy pre sústredenie sa, relaxačné techniky. Terapeut na požiadanie otestuje kvalitu klientovho bývania, pracoviska, a ich vplyv na zdravie. Pokiaľ je problém rozsiahlejší, možno dojednať osobnú návštevu terapeuta doma či vo firme a odbornú pomoc s obytným či pracovným priestorom.

Kedy navštíviť Terapie duchovného srdca:

✅  Ak ste dlhodobo unavený, trpíte nespavosťou a nedarí sa vám v určitých oblastiach života
✅  Ak máte pocit, že sa pohybujete v začarovanom kruhu a neviete sa pohnúť z miesta či vyriešiť stále sa opakujúce problémy v osobnom či profesionálnom živote 
✅  Ak máte dlhodobé problémy so vzťahmi, rodinnými aj pracovnými
✅  Ak máte dlhodobo podlomené zdravie a choroby sa stále vracajú späť 
✅  Ak je Vaše manželstvo v troskách a chcete ho zachrániť
✅  Ak máte dlhodobo problémy v podnikaní 
✅  Ak ste dlhé obdobie bez životnej sily a energie 

 

Cena: 40 Euro/terapia

Miesto: Bratislava

Terapeut: Peter Filo MMA,

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky: +420 720 029 845