Treba sa starať o hriechy sveta?

Treba sa starať o hriechy sveta?

Duchovne založený ľudia sa starajú predovšetkým o tie svoje vlastné. Nie že by im bolo jedno, v kom svete žijú, ale vedia (alebo aspoň mnohí tušia), že ich vlastné poklesky, spôsoby reakcií, myšlienky a predstavy dokážu zmeniť, a tým aj trochu napraviť tento svet.
   Druhých ľudí neprerobíte, ani keby ste čo robili. Pokiaľ sa sami nechcú zmeniť, alebo sú ľahostajný k vaším hodnotám, nezmeníte na nich nič. Ani keď pôjdete príkladom. Vykašlú sa na to, a ešte budete pre nich podivíni, otravný ľudia, alebo budú zneužívať to, čo im ukazujete (vašu dobrotu…).

Otázka znie, prečo ich chcete zmeniť? Pretože sa vám nepáči, ako sa k vám správajú? Nepáči sa vám, ako sa správajú k druhým a ku svetu okolo? Ak sa k vám správajú inak, ako by ste si želali, musíte nájsť v sebe! prečo to tak je. Nie v nich. Niečím v sebe priťahujete, alebo dovoľujete, aby sa k vám takto správali. Dovoľujete to tým, ako sa správate, čo si o sebe myslíte, aké máte sebahodnotenie, aké máte vnútorné hodnoty, aké máte myšlienky. Možností je veľmi veľa, nemožno ich tu vymenovať všetky. Ale vaše vnútro má svoju psychickú aj duchovnú vibráciu, a tá rezonuje s tými, ktorí sú okolo vás. Tak sa môže jeden človek k niekomu správať milo, a k vám nepríjemne. Prečo? Niečo z vás zrezonovalo s jeho inou stránkou osobnosti, a tú prejavil voči vám. Áno, problém je vo vás. Zmeňte seba, a druhí ľudia už nebudú mať dôvod sa k vám správať rovnako nepríjemne ako predtým. Už nebudete vyžarovať zo seba to, čo druhých primälo k správaniu sa k vám podľa určitého vzorca.

Zmeň seba, a zmeníš svet

Odtiaľ pochádza múdrosť „Zmeň seba, a zmeníš svet“. Pokiaľ ste presvedčený o svojej nedostatočnosti, alebo máte agresívne myšlienky zakryté za úsmev, vyžívate sa v násilných alebo sadistických scénach vo filmoch a PC hrách, nečudujte sa, že pritiahnete problémových ľudí, alebo „nenormálne“ reakcie od „normálnych“ ľudí. Niečím vo vnútri vyprovokujete výbuch hnevu ako reakciu na nevinnú otázku… Kto nemá v sebe násilie, nestretá ho. Kto nemá v sebe biedu a presvedčenie o nej, nemá biedu, ale bude mať vždy dostatok. Takto dokážeme meniť svoj život. Už Napoleon Hill prišiel na to, že bohatí ľudia majú určitý podobný model zmýšľania, a popísal to vo svojej slávnej knihe Myslením k bohatstvu. Samotné presvedčenie o prosperite ale nestačí, aj keď spraví veľa, a vytrhne vás z najhoršej biedy (finančnej, duchovnej, vzťahovej, zdravotnej).

Treba naozaj do svojho života zapracovať nové hodnoty, nové modely zmýšľania, vrátane svojich predstáv o svete (svet je bohaté a bezpečné miesto, nie ako tvrdia médiá) a o sebe ( som hodný prosperity a mám na to byť úspešný, a nie ako tvrdia moji rodičia, učitelia, kamaráti). A podľa toho sa treba aj správať. Čínska múdrosť hovorí, že prosperita človeka je daná jeho dobrotou a láskavosťou. Ste dobrý a láskavý? Mnohí si prečítali stohy motivačných kníh o zbohatnutí a predsa nezbohatli. Prečo? Pretože samotná vizualizácia bohatstva nestačí. Treba sa v živote správať podľa takých hodnôt, aby vyššia moc dovolila prísť prosperite ku vám. Potom to bude fungovať.

Ak sa vám nepáči to, čo druhí ľudia robia svetu a iným, treba ich vzdelávať. Vzdelávaním sa ľudia menia. Nemenia sa zákazmi, zákonmi, príkazmi, výčitkami, trestami alebo nadávaním… iba vzdelávací proces môže zmeniť myslenie ľudí. Aby sa chceli vzdelávať, musia mať na to motiváciu a dôvody. Vlastný príklad zväčša nefunguje. Ak funguje, tak u vašich malých detí.
   A nenechajte zo seba robiť blbcov „vzdelávaním“, ktoré skôr pripomína výplach mozgu, ale hlavne vzdelávajte svoje deti, aby nerástli ako drevo v lese. Inak ich vzdelá štát, a dá im svoje hodnoty. A to môže byť nebezpečné.

Autor Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram