Tradičná čínska medicína 1

Bolesť a jej príčiny z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny

Staré čínske príslovie hovorí: „Keď nie je v tele priechodnosť, tak je bolesť, keď je v tele priechodnosť, tak nie je bolesť.“ Priechodnosť a nepriechodnosť sa v tomto prípade vzťahujú k zablokovaniu toku Qi, krvi, Yinu, Yangu a podobne.

Zablokovanie tokov energií, krvi, Yinu a Yangu môže byť spôsobené rozličnými faktormi.  Patria medzi nich takzvané patogény, ktoré v čínskej medicíne poznáme pod pojmami ako vietor, chlad, vlhkosť, horúčosť, suchosť a oheň. Ďalej sú to hlieny a flegma (flegmové tekutiny). Medzi výrazné faktory, vytvárajúce patogény patria emócie.

Takto pôsobia emócie, ako napríklad: 

Túžby škodlivo ovplyvňujú srdce a môžu nechať v srdci vzniknúť patogénny oheň

Vina škodlivo ovplyvňuje a oslabuje obličky a srdce

Hanba škodlivo ovplyvňuje a oslabuje srdce a slezinu

Nadmerná radosť škodlivo ovplyvňuje srdce a pľúca 

Nadmerný hnev škodlivo ovplyvňuje a oslabuje pečeň, žlčník, srdce a obličky

Zádumčivosť škodlivo ovplyvňuje a oslabuje slezinu a srdce

Obavy škodlivo ovplyvňujú a oslabujú pľúca, srdce, pečeň a slezinu

Strach škodlivo ovplyvňuje a oslabuje obličky, srdce, pečeň, slezinu a žalúdok

Ich účinok sa opisuje aj takto:  

Nadmerný, alebo dlhodobý Hnev necháva Qi stúpať

Nadmerná Radosť spomaľuje Qi

Nadmerný, alebo dlhodobý Smútok rozpúšťa Qi

Nadmerné, alebo dlhodobé Obavy zauzlujú Qi

Nadmerný, alebo dlhodobý Žiaľ zauzluje Qi

Nadmerný, alebo dlhodobý Strach necháva Qi klesať

Náhly Šok rozptyľuje Qi

Ďalšími dôvodmi zablokovania Qi, Yinu, Yangu a krvi môže byť :

   Neprimeraná strava (diéty), preťaženie, stres, obmedzenie fyzického pohybu, traumatické poruchy, poštípanie hmyzom, alebo pohryzenie zvieratami, porobenia a iné útoky na astrálnej, emocionálnej alebo energetickej úrovni, nesúlad (disharmónia) YIN a YANG, konflikt medzi antipatogénnou a patogénnou Qi a mnohé ďalšie.

   Bolesť môžeme pozorovať v rozličných častiach dňa, má svoj charakter a je lokalizovaná na určitom mieste. 

Bolesť cez deň býva spôsobovaná disfunkciou Qi

Bolesť v noci býva spôsobovaná nedostatkom Yinu alebo stázou krvi

Prerušovaná bolesť je spôsobovaná buď nedostatkom Qi alebo stagnáciou Qi

Neprerušovaná bolesť býva dôsledkom stázy krvi

Zhoršenie bolesti pri tlakuplnosť z hlienov, vlhkosti, stagnácie Qi, stáza krvi, akumulácia potravy

Úľava pri tlakuprázdnota

Zlepšenie v kľude – nedostatok Qi a krvi

Zhoršenie v kľude – stagnácia Qi, stáza krvi, chlad

Zhoršenie pri pohybe – nedostatok Qi a krvi

Zlepšenie pri pohybe – stagnácia Qi alebo chlad

Zlepšenie pri zahriatíchlad alebo nedostatok Yangu

   Bolesť môže vzniknúť aj z postihnutia meridiánov zablokovaním chladom, vetrom alebo vlhkosťou. V takom prípade nemusí byť priamo napadnutý orgán.

 •  bolesť – vyskytujúca sa lokálne: hlien, stáza krvi, zablokovanie chladom alebo vlhkosťou, úniky energie
 •  bolesť pohybujúca sa v tele: stagnácia Qi alebo patogénny vietor v kĺboch
 •  rozpínavá bolesť v podbrušístagnácia pečeňovej alebo slezinnej Qi
 •  rozpínavá bolesť v podrebrístagnácia Qi pečene
 •  rozpínavá bolesť v nadbruškustagnácia Qi žalúdku
 • rozpínavá bolesť v hrudníkustagnácia Qi pľúc alebo pečene
 • rozpínavá bolesť (pulzujúca) v hlavevzostup Yangu pečene
 •  mierna bolesťstav prázdnoty
 •  ostrá bolesťstav plnosti
 •  bolesť hlavynedostatku krvi
 •  bolesť hlavynedostatku tekutín
 •  bolesť hlavynedostatku Qi
 •  bolesť hlavyhorúčosti alebo ohňa žlčníka, pečene alebo močového mechúra
 •  bolesť s pocitom ťažkostivlhkosť alebo hlien
 •  rozpínavá bolesť  v priebehu menštruácie stagnácia Qi pečene
 •  bolesť s pocitom plnosti v nadbruškuakumulácia potravy, žalúdok, slezina
 •  bolesť s pocitom prázdnoty nedostatok Qi alebo krvi, prázdnota ľadvín, zvykne bolieť hlava
 •  bolesť s pocitom chladu, ostrá a bodaváchlad a nedostatok Yangu
 •  pálivá bolesťhorko, alebo prázdne horko
 •  kolikovitá bolesť s kŕčmichlad v tenkom alebo hrubom čreve, stáza krvi, u žien chlad v maternici, a má plnú povahu
 •  kŕčová bolesť v končatináchnedostatok krvi pečene v spojení so stagnáciou Qi pečene alebo vzostupom Yangu pečene
 •  pobolievanie v nadbrušku alebo v hrudníku so stavmi úzkostihlien v nadbrušku ktorý napadá srdce
 •  Tupá bolesť v nadbrušku alebo hrudníku s pocitom nacpanosti –  kombinácia prázdnoty sleziny a horkosti alebo hlienov v tele
 •  tlaková bolesť v podrebrísilná stagnácia Qi
 •  ostrá bolesť na hlave – patogénny vietor v pečeni
 •  rezavá bolesťstáza krvi
 •  chronická a vytrvalá bolesť ktorá nie je veľmi silnánedostatok Qi a krvi alebo prázdny chlad vedúci k nedostatočnej výžive meridiánov
 •  bolesť v hrudníkustáza krvi srdca
 •  bolesť bruchavlhkosť v tenkom a hrubom čreve

V ďalšej časti sa budeme venovať ďalším charakteristikám bolesti.

Peter Filo MMA