Feng Shui, odrušenie GPZ

Služby Feng shui od profesionálov

 Feng shui poradenstvo

   Našou úlohou ako profesionálnych poradcov Feng Shui je správne zanalyzovať vašu nehnuteľnosť a nájsť primerané riešenia, ktoré posunú váš život ďalej, prinesú vám prosperitu a zdravie. Na trhu s nehnuteľnosťami pôsobíme už viac ako 15 rokov. Máme skúsenosti so stovkami projektov, od rodinných domov a bytov počnúc, až po obchodné domy a fabriky.

Čo ponúkame:

– Analyzujeme a vylaďujeme bioenergetiku bytov, rodinných domov pre zdravšie  a harmonické bývanie

– Navrhujeme projekty novostavieb a ponúkame Feng Shui dohľad pri zakladaní stavieb

– zariaďujeme a vylaďujeme bioenergetiku kancelárií pre zdravšie a harmonické pracovné

prostredie

– ponúkame projekciu a Feng shui vyladenie bioenergetiky budov, výrobných hál, obchodov, skladov…

– doporučujeme výrobky a interiérové zariadenia vhodné z pohľadu Feng Shui a dizajnu

– navrhujeme farebné dotvorenie priestoru

– Vyberieme s Vami obrazy, sochy a doplnky pre zariadenie bytov, domov i reprezentačných miestností

– ponúkame návrhy a projektovanie rodinných domov a bytoviek podľa Feng Shui

– upravujeme už existujúce projekty podľa Bioenergetických pravidiel Feng Shui

– ponúkame návrh umiestnenia domu na pozemku

– Ponúkame poradenstvo pri hľadaní vhodného pozemku na stavbu domu

– školíme profesionálnych poradcov Feng Shui

– Obhliadka pozemku na stavbu a jeho posúdenie –  obhliadka pozemku a vypracovanie posudku na Geopatogénne zóny, umiestnenie nehnuteľnosti a príslušenstva (garáž, bazén) na pozemku…

Konkrétnu cenovú ponuku Vám radi vypracujeme pri osobnej návšteve podľa rozsahu prác. 

V prípade vášho záujmu o konzultáciu nás kontaktujte mailom, alebo na uvedenom telefónnom čísle +420 720 029 845

Váš Feng Shui Team

Kedy hľadať pomoc u Feng Shui poradcu

– keď máte pocit, že sa pohybujete v začarovanom kruhu a neviete sa pohnúť z miesta či vyriešiť stále sa opakujúce problémy v osobnom či profesionálnom živote

– keď si potrebujete nájsť partnera/partnerku

– keď máte dlhodobo podlomené zdravie a choroby sa stále vracajú späť

– keď sú Vaše deti príliš agresívne alebo neposlúchajú

– keď je Vaše manželstvo v troskách

– keď sa chystáte podnikať

– keď pripravujete rekonštrukciu bytu, domu, firmy

– keď sa chystáte stavať dom, chatu, sídlo firmy

– keď máte dlhodobo problémy v podnikaní

– keď chcete urýchliť postup v kariére

– keď chcete počať dieťa a nedarí sa Vám

– keď ste stále bez životnej sily a energie

– keď sa chystáte kúpiť nový nábytok, koberce

– keď kupujete byt, dom, priestory pre podnikanie

– keď hľadáte nový pozemok na stavbu…

Pár slov o Feng shui

   V Číne sa v dnešnej dobe Feng shui nazýva aj „piatou vlnou“ tradičnej Čínskej kultúry, ktorá získala popularitu na západe, a to popri Čínskej kuchyni, Čínskej medicíne, Čínskom Kung Fu, a Čínskom Tai chi chuan spojeným s Qi gongom.

   Podľa názoru Čínskych majstrov tohto umenia je Feng shui unikátne staročínske umenie výberu priaznivých miest na bývanie a navrhovanie harmonických štruktúr ako sú budovy, komplexy, mestá…. sú to základy Čínskej prírodnej vedy.

   Povedané moderným jazykom je Feng shui bioenergetický systém zdravého bývania, počnúc od výberu vhodnej lokality, pozemku, typu postaveného domu až po  jeho zariadenie tak, aby podporoval úspech a zdravie jeho obyvateľov. Zahŕňa v sebe vedu, náboženstvo aj ľudové povery.

   Vznik Feng shui sa datuje do obdobia pred cca 3 000 rokmi, no predchodca systému má podľa archeologických vykopávok až 6 000 rokov. Pôvodne pochádza z Číny, kde sa ním tisícročia riadili tak čínsky cisári ako aj jednoduchý poľnohospodári. A to každý na takej kvalitatívnej úrovni, ktorú si mohol dovoliť. Feng shui je dodnes rozdelené približne do troch úrovní kvality: ľudové Feng shui, Feng shui pre strednú vrstvu a cisárske Feng shui.

   Takzvané „ľudové Feng shui“ bolo oddávna jednoduchým systémom, preplneným poverami, tradíciami a abstraktnými predstavami. Napĺňalo potreby prostého ľudu, ktorí nemali prostriedky na zaplatenie profesionálnej konzultácie Feng shui majstra. Ich rukoväťou a učebnicou boli rozličné almanachy, ktoré okrem poľnohospodárskych rád obsahovali aj Feng shui rady pre daný rok, ale aj liečiteľské techniky, spôsoby stolovania, návody na usporadúvanie svadieb, pohrebov, a mnohé rituály, ktoré sprevádzali život jednoduchých ľudí počas roka. Že táto úroveň Feng shui nebola veľmi vysoká, dokladá aj to, že v Číne vždy žilo okrem bohatých aj obrovské množstvo chudobných ľudí.

   Feng shui pre „strednú vrstvu“ je úroveň tohto umenia, na ktorej ľudia dostávajú od Feng shui majstrov fundované rady, ktoré aplikujú vo svojom živote, a to im umožňuje žiť plnohodnotný a bohatý život. Obidve tieto úrovne sú hojne rozšírené aj v západnom svete. A vďaka „ľudovému Feng shui“ má toto umenie v niektorých krajinách Európy veľmi zlé meno.

   „Cisárske Feng shui“ bolo od svojich počiatkov majetkom najmocnejších. Počas dynastií Tang a Ming dokonca vyšli cisárske dekréty zakazujúce učiť túto najvyššiu úroveň umenia budovania domov a miest cudzincov, a uchovať tak cisárske Feng shui ako „štátne tajomstvo“. Knihy o cisárskom Feng shui boli uschované v knižnici cisárskeho paláca, a tým nedostupné pre verejnosť. Koncom dynastie Ming (cca 1600 n.l.) bola kniha o Cisárskom Feng shui ukradnutá z paláca zakázaného mesta, a toto umenie sa dostalo medzi bohatých obchodníkov a vysokopostavených úradníkov. Dnes by sme cisárske Feng shui ťažko hľadali, napriek tomu existujú poradcovia, ktorých rady sú tak kvalitné a drahé, že si ich služby môže dovoliť iba malé množstvo vyvolených. A tí vládnu svojmu okolitému svetu.

   Dodnes nie je v Číne začatá žiadna významnejšia stavba, či otvorená reštaurácia alebo obchod bez toho, aby nebola konzultovaná s majstrom Feng shui, pretože toto umenie je v tejto krajine hlboko zakorenené, a ani obrovské spoločenské a hospodárske zmeny ho nedokázali vykoreniť z čínskej duše. Feng shui ako kompletný systém nám môže pomôcť skvalitniť náš život na všetkých úrovniach, zbaviť nás mnohých problémov, o ktorých ani netušíme že ich spôsobuje náš vlastný obytný priestor, zlepšiť vzťahy, pomôcť nám uzdraviť sa, zvýšiť finančný zisk, nájsť partnera, mať zdravé deti…

   Za týmto účelom zohľadňuje Feng shui množstvo prírodných zákonitostí a pravidiel, aplikáciou ktorých možno pozitívne ovplyvniť energetiku priestoru a tým aj zdravie a vitalitu jeho obyvateľov. Dá sa povedať že všetko okolo domu, stavba samotná, ako aj všetky predmety, ktoré do bytu umiestnime, určitým spôsobom ovplyvňujú kvalitu životnej energie v dome a tým aj náš život. A tiež treba konštatovať, že v podstate každý má doma svoje „vlastné Feng shui“, ktoré si človek vedome alebo nevedome vytvoril podľa svojho vkusu, potrieb a možností. Nakoľko je toto „vlastné Feng shui“ urobené správne podľa prírodných zákonov, to vidíte sami podľa toho, ako Vám darí. (treba si uvedomiť, že Feng shui je iba súhrnný názov pre energetiku domu a krajiny, a v západnom svete už dávno existuje pod rôznymi názvami ako Geomantia a podobne, takže to vlastne ani v západnom svete nie je nič nové pod slnkom).

   Energetika obytného i pracovného priestoru nás ovplyvňuje viac ako si myslíme, a pokiaľ ste napríklad dlhé roky bez peňazí alebo vás dlhodobo trápia choroby, je pravdepodobné, že na vine je z veľkej časti aj vaše bývanie (aj váš osud, a vnútorný postoj). Zdravie vám môže podkopávať aj nesprávne umiestnená posteľ, či nevhodne zvolený pôdorys domu, takisto ako aj geopatogénne vyžarovanie z podložia na ktorom dom stojí. Tomu sa hovorí toxické životné prostredie na úrovni bioenergií. Mnohý ľudia sa cyklicky vracajú k svojím lekárom, ktorý ich už celé roky preliečujú, no vždy to vydrží iba pár mesiacov, a problém je späť. Vzhľadom na moju dlhoročnú prax so zákazníkmi som dospel k názoru že v takomto prípade je problém aj v kvalite ich bývania a životného prostredia všeobecne. Preto pri chronických a dlhotrvajúcich ochoreniach by sa vždy mala kombinovať liečba u lekára s vyladením jemných energií príbytku chorého človeka pomocou prostriedkov Feng shui.

   Samotným cieľom Feng shui je pritiahnuť do domu dostatok životnej energie, zvyšovať jej kvalitu, harmonizovať ju a tým zlepšovať život ľudí. Harmonizácia, rozhojnenie a vyváženie Yin a Yang kvalít priestoru sú rozhodujúce faktory Feng shui. Každá budova, rodinný dom, byt, či jednotlivé miestnosti sú energetickými poľami a žijú svojím vlastným energetickým životom. Energie okolo nás prúdia krajinou, mestom, na pozemkoch, v budovách, v jednotlivých miestnostiach… Pokiaľ je štruktúra krajiny poškodená nevhodnou výstavbou, alebo samotné domy sú postavené v rozpore s prúdením životodárnej energie, vznikajú prázdne miesta bez energie, z ktorých sa začína vytrácať život prírody. Pokiaľ ľudia na týchto miestach kupujú byty a domy, postupne stratia vitalitu a prestane sa im dariť. Táto energia napĺňa priestor iba tam, kde môže voľne prúdiť a zhromažďovať sa. Platí to rovnako aj pre interiér, takže premiestnenie nábytku či výmena bytu, môže pre nás znamenať presmerovanie energie a získanie novej vnútornej sily, ktorú môžeme využiť na získanie príležitosti v láske, či v peniazoch, a tak isto pri nesprávnej úprave priestoru aj ich stratu.

Peter Filo MMA

Odrušenie GPZ

Pár slov o GPZ

   V histórii ľudstva nachádzame od najstarších dôb záznamy o tom, ako najlepšie v dome umiestniť posteľ, kde v kostole umiestniť oltár, kde stavať ľudské príbytky. Často sa jedná o návody spojené s definíciou podzemných a nadzemných tokov v blízkom okolí ľudského obydlia. Archaicky i cieľavedome sa od dávna v starej Číne vyhľadávali dračie žily, na ktorých bolo zakázané stavať príbytky ľudí. Takisto v Európe existovali metódy, ktoré umožňovali nachádzať geoanomálie či podzemné toky, a to pomocou takzvanej Virgule, alebo kyvadielka. Na zemskom povrchu sa nachádza množstvo pozitívnych aj škodlivých zemských vyžarovaní, ktoré majú na človeka priamy vplyv. Na miestach, kde na povrch zeme prúdia silné pozitívne sily, ktorých vyžarovanie, nech už pochádza odkiaľkoľvek človeku pomáha,  sa oddávna stavali svätyne a stávali sa miestami rôznych kultov už v neolitickej dobe. Aj v dnešnej dobe sa dajú nájsť takéto silné miesta, zväčša na nich stoja kostoly, a cirkevné stavby rôznych vierovyznaní.

   No najproblémovejšie sú miesta so škodlivým vyžarovaním, takzvané geopatogénne zóny, ktoré pohlcujú, alebo previbruvávajú životnú silu človeka tak, že spôsobujú trvalú únavu, ochorenia vnútorných orgánov, v mnohých prípadoch aj onkologické ochorenia. Týchto škodlivých vplyvov vystupujúcich zo zeme je viac druhov, niektoré ako sieť pretkávajú celú planétu, iné sa vyskytujú lokálne.

   Pri prieskume podložia domu, bytu či firmy sa skúmajú viaceré vplyvy, no vymenujem tu len niektoré z nich: podzemné toky vody, Curryho čiary, Hartmannove pásy a špirály.

   Vyžarovanie spodnej vody

Pri skúmaní podzemnej vody sa zistilo, že sila geopatogénneho stresu sa zvyšuje rýchlosťou toku vody pod domom. Stačí tok o rýchlosti iba jeden meter za minútu, aby vzniklo žiarenie geopatogénnej zóny. Podzemná voda vysiela na frekvencii 8 – 9 Hz. Pôsobí predovšetkým na obličky, ktorých emóciou je strach, a tiež poškodzuje kĺby.

   Curryho čiary

Takzvané Curryho čiary predstavujú globálnu mriežkovú sieť elektricky nabitých čiar, ktoré sú prirodzeného pôvodu. Ich vzájomná vzdialenosť je približne tri metre. Priesečníky týchto zón sú veľmi nebezpečné, a určite by sme na nich nemali mať umiestnenú posteľ. Zosilňujú tiež GPZ vznikajúce tokom spodnej vody.

   Hartmannove pásy 

Hartmannove pásy sú takisto prirodzene existujúce čiary nabité energiou. Nebezpečné sú samotné pásy, na ktorých by sme určite nemali spávať, spôsobuje to nespavosť a neschopnosť hlbokého spánku, ako aj krížové body Hartmannových pásov, kde sa stretajú čiary s rovnakou polaritou.

   Energia špirál   

Energia špirál prúdi smerom dnu alebo von, vtáčajú sa pritom do zeme alebo z nej vystupujú. Zväčša sa tieto špirály objavujú v pároch blízko pri sebe. Tieto dokážu veľmi rýchlo z človeka doslova odsať všetku energiu.

   Odpradávna sa na ochranu pred týmito vplyvmi používali rôzne symboly a duchovné techniky. Aj v dnešnej dobe je integrálnou súčasťou zdravého bývania vyhľadávanie GPZ, aby sme nemali umiestnené postele, sedačky a miesto pre prácu v geopatogénnej zóne. Za týmto účelom používame virguľu priamo v byte, alebo kyvadielko, ktorým vyhľadávame GPZ nad pôdorysom bytu. V bytoch, pod ktorými tečie podzemná voda, a tam, kde sú silné geopatogénne zóny, je veľa ochorení a životného nezdaru. Je to mučivé utrpenie, ktorému neprislúcha žiadna známa diagnóza. Lekári nepoznajú diagnózu geopatogénny stres. Pre nich je GPS v ríši fantázie a rozprávok. A pritom niekedy by stačilo pozvať do domu odborníka, ktorý poradí presunúť posteľ alebo pracovný stôl o meter ďalej, a zdravie sa začne obnovovať nevídanou rýchlosťou. Dnes si môžu firmy odpočítať výdavky spojené s odrušením GPZ z dane.

Na odrušenie používame odrušovač, ktorý zároveň pôsobí ako Generátor prírodného magnetizmu

V prípade vášho záujmu o konzultáciu nás kontaktujte mailom filo.datong@gmail.com,                                                                        alebo na uvedenom telefónnom čísle +420 720 029 845