Terapia Spiritual Healing 

 

  Spiritual Healing  je výsledkom viac ako 25 ročných skúseností certifikovaného majstra Qi gongu a Feng shui Petra Fila MMA. Vychádza z jeho celoživotného štúdia u renomovaných učiteľov v oblasti duchovna a ľudskej bioenergetiky, z jeho vlastného výskumu, z bohatej terapeutickej praxe v oblasti energetických polí človeka a tiež z jeho dlhoročnej praxe s energetickými poliami obytného priestoru klientov (konzultácií Feng shui).  

Terapia Spiritual Healing umožňuje výraznú regeneráciu organizmu a psychiky v priebehu krátkeho obdobia pri stavoch nadmerného vyčerpania, chronickej únavy, pri stavoch pred vyhorením aj po duševnom vyhorení. Kombináciou čistenia energetických orgánov a biopolí človeka, diagnostiky a bylinnej liečby z pohľadu Tradičnej Čínskej Medicíny ako aj ošetrením energetických polí obytného priestoru dosahuje táto metóda výborné výsledky už po prvých terapeutických sedeniach. 

   Vyčistením bioenergií aury a energetických centier - čakier človeka sa uvoľnia sily, ktoré boli zablokované pod nánosom vlastných emócií, neprajnosti okolia a stresu. Naplnením tela, mysle a ducha novou energiou je umožnený reštart organizmu aj psychiky. V kombinácii s úpravou obytného priestoru prinesie novú energiu pre úspech a prosperitu. 

   Táto metóda nie je viazaná na žiadne vierovyznanie alebo filozofický smer. Pracuje s faktom, že človek je bytosť, ktorá má z viacej zložiek, nielen telo a myseľ. Jej účinky sú na úrovni jemných energetických polí, čo sa plne premieta do stavu tela a mysle.

   Všetko na tomto svete je poprepájané energiami a silami, s ktorými dokáže správne pracovať len obmedzené množstvo ľudí. Peter Filo MMA pracuje dlhé roky s biopoliami človeka a priestoru, a je jedným z mála ľudí pochádzajúcich mimo územia Číny, ktorým bol Čínskou vládou udelený titul Majster Qi gong a Majster Tai chi chuan tretej triedy (v roku 2011).

   Tento terapeutický program je vhodný pre všetkých ktorí majú potrebu regenerovať, doplniť svoju vitálnu silu a naštartovať sa do ďalšieho života. 

Terapie Spiritual Healing

Sú individuálne sedenia s terapeutom (Peter Filo MMA), pri ktorých terapeut pracuje s biopoliami klienta. Okrem očisty biopoľa, odblokovania a úpravy tokov energií v tele robí aj diagnostiku organizmu podľa Tradičnej Čínskej Medicíny, a poskytuje rady ohľadom stravovania, užívania bylinných prípravkov a pitného režimu. Pokiaľ má klient záujem, môže sa naučiť harmonizačné a očistné energetické cvičenia, niektoré z foriem meditácie, tréningové metódy pre sústredenie sa, relaxačné techniky. Terapeut vytestuje energetickú kvalitu klientovho bývania, pracoviska, a poskytne odborné rady ako ošetriť ich energetiku. Pokiaľ je problém rozsiahlejší, možno objednať osobnú návštevu terapeuta a odbornú pomoc s energetikou priestoru.

 

Cena: 60 Euro/hodina terapie

Miesto: Bratislava

Terapeut: Peter Filo MMA,

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky: +420 720 029 845