Tradičné Tai chi chuan

Súkromné hodiny a kurzy tradičného Tai chi chuan 

Súkromné hodiny Tai chi chuan (Taj či) vám umožnia získať hlboké vedomosti v oblasti energetických a meditatívnych cvičení tohto starého čínskeho umenia zlepšiť svoje zdravie, zvýšiť svoju vitalitu. Tréning má za cieľ uviesť nových cvičiacich do hlbokých tajomstiev tradičného Tai chi chuan, a znalcom tohto umenia rozšíriť pohľad o tradičné ponímanie a duchovnú hĺbku tohto umenia. Tai chi chuan je vhodné aj pre úplných laikov, ktorý doteraz prišli s týmto cvičením do kontaktu iba okrajovo, nemáme žiadne vekové alebo iné obmedzenia. 

Tréning tradičného Tai chi chuan:

 • -        Nácvik štyroch základných statických nácvikových zostáv Laoshi Yang Tai chi  
           chuan
  -        Nácvik zostavy školy Yang Tai chi chuan podľa majstra Cai Honga - 39 pohybov
  -        Toky energií v technikách Tai chi chuan a nacvičovanie ich riadenia v tele 
  -        Náuka o technikách Tai chi chuan vo vzťahu k meridiánom, akupunktúrnym  
           bodom , energetickým centrám tela, a ich vplyv na zdravie a vitalitu
  -        Nácvik práce so zemskou energiou a jej využitie v technike Tai chi chuan
  -        13 hlavných techník Tai chi chuan, ich hĺbková analýza a nácvik
  -        Nácvik princípov Yin - Yang v technike Tai chi chuan
  -        Tri poklady tradičného Tai chi chuan – technika, vizualizácia a energia Qi
  -        Koncept Qi hai (Hara) v Tai chi chuan, jeho nácvik a získavanie vnútornej sily
  -        Tai chi Qi gong – cvičenia na rozvoj energie, sily a vitality v Tai chi chuan
  -        Doplnkové a rozvíjajúce cvičenia v Tai chi chuan – navíjanie hodvábu, cvičenia vo  
           dvojici – Tui shou...

cena 49 €/hodina 

Možno absolvovať aj ako certifikovaný kurz