Snaha o vnútorný pokrok

Snaha o vnútorný pokrok

Žiak, ktorý je na začiatku duchovnej cesty, často žije v predstavách o rýchlom postupe v hierarchii praktikujúcich. Rýchlo postupovať však nemusí vždy znamenať dostatočne hlboký vnútorný pokrok. V duchovnej praxi nie je jeden rýchlejší a druhý pomalší. Tajomstvo je v dennej praxi, ktorá odlišuje tých, ktorí postupujú rýchlo a tých, ktorí postupujú pomaly. Otázka znie, ako dokáže žiak ovládať svoje emócie, vášne a ego. Dennou praxou nám nepribúda, ale ubúda. Ubúda tým, že sa denne zbavujeme zbytočných myšlienok, predstáv, emócií, čím prečisťujeme svoje vedomie. Keď toto niekto správne pochopí, postúpi z triedy začiatočníkov. Je pravda, že iba málo žiakov príde na duchovnú prax s týmto cieľom, sú skôr zameraní na potrebu niečo duchovné zažiť, ale je na učiteľoch, aby týmto ľuďom ukázali správnu cestu a oni sa časom sami rozhodli ísť správnou cestou.

„Až za všetkým chcením sa objavuje pravá duchovná cesta.“

Žiak náročnou praxou poznáva, že meditačné techniky neznamenajú všetko. Je to iba jedna časť duchovnej praxe, tak ako keď sa naučíme chodiť, nevyčerpávame tým všetky možnosti života. Duchovné cesta nie je pravou cestou dovtedy, pokiaľ máte chuť získavať. 

Autor Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram