Workshop Self-insight

Pripravili sme pre laickú i odbornú verejnosť workshop 

SELF-INSIGHT

10.12.2023

 09:00 - 17:00

Staré Mesto, Bratislava


TAMIKAY s.r.o.

  Tamikay s.r.o. už dlhé roky úspešne vedie rozsiahly program seba rozvíjajúcich školení na témy ako Feng Shui, Čchi kung, Tradičná čínska medicína, Spiritual Self Healing a ďalších určených pre laickú aj odbornú verejnosť, ako aj profesionálnych poradcov a školiteľov.

Workshop Sebapoznania Self-insight

   Školiaci program Sebapoznania Self-insight Vám umožní nanovo usporiadať svoj život. Práca na sebe technikami  introspekcie, sebavyjadrenia, zvnútornenia pomocou kontemplácie a vizualizácií umožní opustiť staré vzorce správania sa a otvorí vo vašom živote nové možnosti. Self-insight je systém, ktorý umožňuje prestavať svoj osud a doterajší život, nájsť svoje poslanie a začať ho napĺňať pomocou sebauvedomenia a sebapoznania. Je plná spirituality a spoznávania svojho vnútra.
   Sebamotivácia, ako je dnes učená, nemá trvalé výsledky, a je potrebné na nej neustále znova pracovať. Je to z dôvodu absencie vnútornej premeny, ktorá zotrvačnosťou nedovoľuje človeku postúpiť na vyššie priečky duševného, spoločenského i materiálneho života. Až vnútornou premenou človeka môže prísť trvalá prosperita a šťastie.

Odvaha na zmenu

Ako by sa zmenil váš život, keby ste sa dostali tam, kam sa chcete dostať? Zamyslite sa na chvíľu. Do lepšej spoločnosti, práce svojich snov, lepšieho partnerského vzťahu...

   Aby mohlo prísť k takejto zmene potrebujete odvahu na zmenu. Terajší stav, na ktorý ste už zvyknutý síce vo vás vyvoláva určitú nespokojnosť, ale je aj určitým spôsobom bezpečným stavom. Zvykli ste si naň, a všetko nové znamená niečo zmeniť, vyjsť zo zabehnutých chodníčkov dennej rutiny, ktorú tak dobre poznáte. Možno nie ste lenivý. Len ste infikovaný strachom. Strachom z toho, čo bude, keď to nevyjde, čomu budete musieť v živote počas zmien čeliť, strach z toho, čo budete musieť komu povedať, strach z toho...

   Vôbec nemusíte mať strach. Vôbec nič z toho nemusíte robiť. Tak, ako sa teraz veziete na búrlivých vlnách svojho života, tak sa môžete nechať unášať vodami Sebapremeny keď s ňou začnete. Načo by ste niekomu niečo hovorili. Aj tak by vás nepočúvali, ešte by vás kritizovali. Sebapremena je tajomstvo vo vašom vnútri. Ak ju budete realizovať v tajnosti svojho vnútra, váš život sa bude meniť takmer sám od seba. 

Zapamätajte si, že nie život formuje vás, ale že vy premietate svoje vnútro navonok, a tým formujete svoj život. Takže obavy nie sú potrebné. Cez vnútornú zmenu, ktorú druhí síce vidia, ale nenachádzajú navonok jej zdroj, zmeníte svoj život a ostatný to môžu iba akceptovať. Život má byť pekný a príjemný. Nie je? Tak odvahu! Pustite sa do toho. Obráťte pozornosť dovnútra a robte zmeny, namiesto toho, aby ste sa zaoberali vecami okolo seba, ktoré aj tak neviete zmeniť. Zmeniť môžete iba seba, a to vám umožní zmeniť alebo opustiť ľudí okolo seba, postúpiť vyššie, na vyššiu úroveň človečenstva. Zmeniť život! Dostať sa tam, kde sa chcete dostať. Motivačné knihy hovoria o tom, že máme prekonať strach, prekážky, „pustiť sa do toho“... Ale nehovoria o tom, že zmena musí prísť najprv zvnútra, aby ste nemuseli dlhodobo „bojovať s veternými mlynmi“ kým sa dajú veci do pohybu.

    A hlavne množstvo tých techník dlhodobo nefunguje práve pre absenciu vnútornej zmeny. Poznáte to: „zvyk je železná košeľa“. A „Karma vás vždy stiahne tam, kde patríte“. Preto treba zmenu uskutočniť zvnútra, aby sa menila Karma, a nie ísť na to naopak prázdnym presviedčaním sa „Ja to dokážem“! Nemôžete sa donekonečna „motivovať“, tak ako to robia mnohí obchodný zástupcovia a „poisťováci“, či finančný poradcovia. Raz vás to prestane baviť a padnete tam, kam Karmicky patríte. Ak patríte na dno, je to ako neustále dofukovať deravé plávacie koleso. Raz vám aj tak „dôjde dych“, chvíľu budete „šliapať vodu“ a nakoniec klesnete tam, kam patríte. Alebo jednoducho vyhoríte. Iba tí, ktorí nejakým spôsobom uskutočnili vnútornú premenu dokázali v týchto spoločnostiach vystúpať až nahor po rebríčku kariéry. Sebapremenou a napĺňaním svojho osudu, uplatnením svojho talentu dokážete byť „na svojom mieste“ úspešný a spokojný. Šťastný. Môžete si vybudovať život, aký ste si predstavovali. 

Takže, aký sa vidíte?

   Čo vidí váš vnútorný zrak, keď sa pozriete na seba v zrkadle alebo na fotografiách? To, ako sa vidíte, rozhoduje nielen o tom, ako vás vidia druhí, ale aj o tom, ako sa máte, aký ste, ako vyzeráte. To, aký sa vidíte sami je ako vnútorná psychická matrica podľa ktorej sa vyvíja vaše telo, výzor, aj váš život. Úspešný ľuda sa vždy vidia ako úspešný, a zväčša sú so sebou vcelku spokojný. Ak sa „vidíte“ tlstý, budete zrejme tlstý. Ak sa „vidíte“ slabý, zrejme ste slabý naozaj. Ale skúste sa vžiť do toho, že ten, koho vnímate v tom zrkadle ako seba, je úspešný a šťastný človek. Je to jedna z ciest, ako sa meniť v Sebapremene. Na začiatku to môže byť naozaj ťažké. Hlboko zakorenené presvedčenia o sebe len tak ľahko nezdoláte. Ak si poviete „som krásna“, možno budete mať tendenciu byť trochu (alebo hodne) ironická. To musí preč. Toho, koho vidíte v tom zrkadle, toho by ste mali mať radi, veriť mu, spoliehať sa naň. No to ho musíte mať najprv radi a odpustiť mu sklamania, ktoré vám spôsobil (teda vy sebe). Ste to vy, nikto iný. Ak si neveríte, chce to tréning, ak sa nemáte radi, chce to odpúšťanie, ak sa na seba neviete spoľahnúť, chce to tréning aj odpúšťanie. Ale ste to vy, na koho sa máte spoliehať. Skúste sa takým vidieť, skúste sa vidieť, aký by ste boli v ideálnom stave, v ideálnom svete. Aké by to bolo, keď sa máte radi, môžete sa na seba spoľahnúť a veríte svojím silám. To všetky tie reči, poznámky, uťahovanie si z vás a vášho zovňajška vytvorili vašu matricu, ktorá formuje to, ako vyzeráte a kým sa cítite byť. Sebapremena vám pomôže.

Vhodné od 16 rokov, nemáme žiadne iné obmedzenia. 

Témy Workshopov Self-insight:

Kto som – definovanie a poznanie seba samého, aký som, kde sa nachádzam
Detstvo – čo nás limituje, zlozvyky premýšľania, jednania, hospodárenia
Životná cesta a talenty – kam patrím, čo je mojou úlohou, kadiaľ ísť životom
Múdrosť – poznanie seba a práca so svojím vnútrom aby prebehla zmena navonok
Zdravie – schopnosť ovplyvniť zdravie zmenou vnútorných modelov zmýšľania
Peniaze a majetok – čo prinesie prosperitu, a čo ju odnáša
Sebahodnotenie – uvedomenie si svojej hodnoty v práci, rodine, sociálnom živote
Vzťahy – budovanie vonkajších vzťahov vnútornou premenou seba
Budúcnosť – kam smerovať svoj život, vystavanie motívu človeka
Rozhodovanie – schopnosť ísť za svojimi cieľmi a uskutočňovať ich
Rodina – budovanie a premena rodinného zázemia
Duchovný život – vyššia úroveň sebarozvoja

   Sebavyjadrovanie pocitov a emócií je veľmi dôležitá časť práce so svojím vnútrom, ktorú nič nedokáže nahradiť. Na workshopoch budete mať možnosť sebavyjadrenia pomocou jednoduchých techník kreslenia a maľovania, ktoré budú iba na amatérskej úrovni, takže netreba mať z toho obavy. Workshop obsahuje bohatý program na sebavyjadrenie, prednášky a dôležitou súčasťou je aj vaša práca samých so sebou pomocou introspekcie.


Téma workshopu: účastníci si z uvedených tém vyberajú individuáne podľa svojich potrieb


Školitelia: Peter Filo MMA


Termín: 10.12.2023 - nedeľa


Čas a miesto: 09:00 - 17:00 - Staré Mesto, Bratislava, miesto bude upresnené po prihlásení sa na workshop


Cena:   celodenný workshop aj s pomôckami na kreslenie a školiacimi materiálmi 90 Euro


Prihlásiť sa môžete formou e-mailu alebo telefonicky

Počet účastníkov je z technických dôvodov limitovaný na osem. 

 


Prihlásiť sa možno mailom na

filo.datong@gmail.com 

 

alebo na číslach

+420 720 029 845

+421 915 829 403

 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Peter Filo MMA