Terapie

NATIOANL SPIRITUAL HEALING SOCIETY

Terapie sa konajú v Bratislave v Starom meste, alebo na požiadanie u klienta doma, prípadne formou ZOOM mítingu.

Hodina terapie 40 Euro

Jedno sedenie trvá cca jednu hodinu

objednávanie telefonicky 00420 720 029 845 

Terapeut: Peter Filo MMA