Škola Self-insight

Škola Self-insight

Čo je to škola Sebapoznania?

Je to metóda práce na sebe vhodná pre všetkých tých, ktorí nie sú spokojný so svojím životom. A tiež so svojím postavením v živote. Mnoho ľudí je nespokojných s tým, ako sa odvíja ich život, chceli by inak, viac… Je síce pravda, že nie všetci môžeme byť manažérmi firiem, riaditeľmi… To ale neznamená, že človek musí zotrvávať na priečkach „priemerných zamestnancov“, alebo byť priemernými úradníkom,
ktorý trpí svojich šéfov a má minimálnu mzdu (či je od nej neďaleko). Takéto prenechajte
druhým, ktorí sú lenivý so sebou niečo robiť. Zmena vyžaduje plán a techniku ako ju
dosiahnuť. A ak máte chuť niečo zmeniť, treba sa do toho pustiť. Neviete ako?

Pokiaľ chcete spraviť zmenu vo svojom postavení, a to nielen pracovnom, ale aj
spoločenskom, rodinnom či inom, je potrebné začať meniť samého seba. Zvnútra. Nie okolie.
To sa bude vašou vnútornou zmenou meniť samo. Techniky, ktoré to umožňujú zvládnuť
nazývam technikami Sebapremeny. Tie v sebe zahŕňajú predovšetkým prácu na svojom
vnútre. Môžete sa ich pomocou stať manažérom svojho života, nie iba jeho účastníkom
a divákom. Dokážete zmeniť svoje postavenie v spoločnosti a začať robiť to, čo vás napĺňa,
aby vaše nevyhovujúce zamestnanie už naďalej nebolo „vaším väzením“, aby vás váš stav
života prestal ubíjať.

Všetko je to o Self-insight

Všetko čo zažívame navonok má niekde príčinu v našom
vnútri. Naše činy a naše myšlienky nás dostali do terajšieho stavu. Všetko, čo sme spravili
a nespravili v našom živote, to je výsledok toho, ako sa máme. Preto, ak to chceme zmeniť,
treba aby sme začali od seba. Nie meniť okolitý svet, ale začať svojím vnútrom. Zmeniť ho.
A čo zmeniť? Spôsoby premýšľania, hodnoty, ciele (ak ich máte), nájsť motív vášho života
(kam to chcete v živote „dotiahnuť“).

To ako premýšľate.

Aký používate „slovník“ pri vnútornej komunikácii so sebou samým aj navonok s ľuďmi, to vás charakterizuje a ako zrkadlo k vám priťahuje podobných ľudí, ktorí s vami „rezonujú“, a priťahuje aj situácie, ktoré zažívate. To, ako narábate s peniazmi a majetkom spôsobuje, ako ste na tom finančne a majetkovo. Je to jednoduché. Máte 500euro naviac. Čo spravíte? Kúpite si niečo, alebo hľadáte možnosti ako to investovať aby z nich bolo viac? Toto zmýšľanie rozdeľuje ľudí na chudobných a strednú triedu a na bohatých. Také je to jednoduché. Máte vzťah? Koľko doň dávate? Staráte sa o toho
druhého (druhú) alebo iba prijímate? Ste otvorený príležitosti tomu druhému „zahnúť“? To asi
nebudete naplnený šťastím. Vo vzťahu treba dávať aj prijímať, inak to raz krachne. Ako na
to? Zmenou vnútorného postoja k vzťahu, ktorý máte.

Takže ako žijete svoj život?

Spoliehate sa na druhých, na zamestnávateľa, na štát? Toto príliš často vedie ku sklamaniam. Čo tak vziať kormidlo lode svojho života do vlastných rúk?
Na to sa ale treba naučiť žiť vedome. Nie žiť iba zotrvačnosťou. Pretože ako sa správate, tak
sa aj máte. Čiže, v krátkosti povedané, za všetko si môžete sami. Naozaj za všetko. Boli ste lenivý študovať? A dnes nemáte riadnu prácu? Je to vaša chyba. Boli ste lenivý športovať?
A dnes máte choroby, ste unavený, bez života? Koho je to asi chyba? Vaša. Radi obviňujeme druhých zo svojho neúspechu. Ale márne. To nám nepomôže. Ak si uvedomíme, že sme to my, kto zlyhal, získame možnosť s tým niečo spraviť a zmeniť to. Nikdy nie je neskoro prevziať zodpovednosť za svoj život. Priznať si zodpovednosť za to, v akej situácii sme sa ocitli.

Čo máte v sebe, to priťahujete. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Ak premýšľate
ako večný pacient, budete zrejme stále chorý. Ak premýšľate ako chudobný, zostanete
chudobným. Ak…

Techniky Self-insight

Zmena je možná v každom veku, v každej situácii. Musí ale prísť zvnútra. Z vášho vnútra,
musí sa udiať vo vašom duševnom svete. Duševný svet je to, čo si práve myslíte,
uvedomujete, komentujete „v hlave“. Váš duševný svet vám formovali od detstva rodičia,
učitelia, súrodenci, kamaráti. A tiež televízia, knihy, internet a vaše osobné skúsenosti
a zážitky. Vytvorili niečo ako pevný filter, cez ktorý vidíte svet, podľa ktorého uvažujete
a jednáte. Svet má mnoho tvárí, a vy vidíte tú, ktorá zodpovedá vášmu filtru.

Je to šťastné miesto na zemi? Je to žumpa zla? Je to miesto príležitostí a dobrodružstiev? Aký je váš
filter? Ako svet vidíte, tak ho aj zažívate. Dobrý, zlý, nudný, krásny… Čo máte vo svojom
vnútri, to priťahujete. Techniky Sebapremeny umožňujú meniť tento filter, ktorým vidíme
a zažívame svet. A tým meniť svoj život. Sebauvedomením, sebavyjadrením, prestavaním
svojich vnútorných hodnôt tak, aby ste mohli žiť šťastnejší a bohatší život. Odstrániť všetky
bloky z „výchovy“, traumy, zažité bolesti. To všetko totiž limituje vaše možnosti.

Technikami Self-insight sa ich môžete narvalo zbaviť. Človek má v tomto svete svoju úlohu, na ktorú
dostal svoj jedinečný talent (verte mi, každý ho má). Je potrebné nájsť, akú úlohu má človek
vo svojom živote, aj to, aký má talent. Pretože až keď príde k napĺňaniu životnej úlohy,
a uplatneniu talentu, môže sa začať človeku naozaj „dariť“. Ich nájdenie, rozvoj a uplatnenie
v praxi je jednou zo súčastí školy Sebapremeny. Niektoré z techník Sebapremeny a spôsoby
práce so svojím vnútrom môžete nájsť v mojej knihe „Za všetko si môžeme sami“, ktorá
vychádza v týchto dňoch.

Viac k Sebapoznaniu a jej praxi získate na Škole Self-insight,
ktorú otváram v septembri 2023. Vstúpte do sveta Sebapoznania a zmeňte svoj život.

Všetky informácie o ročnej Škole Self-insight nájdete na stránke https://shsociety.sk/skolenia/skola-self-insight/

Peter Filo MMA