Pôsobenie GPZ žiarení v bytoch, firmách, nemocniciach a ich odrušenie

Pôsobenie GPZ žiarení v bytoch, firmách, nemocniciach a ich odrušenie

Zem, ako živý organizmus, je popretkávaná systémom energetických štruktúr pôsobiacich na všetko živé čo sa nachádza na zemskom povrchu. Medzi množstvom pozitívneho žiarenia sa nachádza aj takzvaný geopatogénny stres. Ľudstvo od dávnoveku poznalo tieto škodlivé vplyvy, dnes nazývané Geopatogénne zóny (GPZ).

Na ich vyhľadávanie používalo takzvané Prútiky, alebo aj virgule, a to z dreva alebo z mosadzného drôtu. V dnešnej dobe je vyžarovanie geopatogénnych zón z podložia uznávané ako vedecký fakt, hoci väčšina ľudí, ktorý zóny vyhľadávajú a odrušujú používajú virgule.

Používanie virgulí nie je moc vedecká metóda, ale v rukách odborníka je takéto meranie presné, a mnohonásobne opakovateľné s rovnakým výsledkom. Na Slovensku je odrušenie Geopatogénneho stresu dokonca odpočítateľnou položkou z dane.

    Veľa sa popísalo o tom, ako škodlivo môže pôsobiť škodlivé vyžarovanie z podložia na zdravie ľudí. Predovšetkým keď sa jeho zdroj nachádza na mieste spánku, alebo na pracovisku (sedíme na ňom). Málokto sa ale zamýšľa nad tým, ako deštrukčne na zdravie pôsobí vyžarovanie GPZ vtedy, keď je človek pripútaný na lôžko v nemocnici, a jeho posteľ sa nachádza na Hartmannovom páse, alebo krížení Curryho čiar, či žiarení spodnej vody (viď nižšie). Týchto žiarení vystupujúcich zo zeme je viacero druhov, niektoré ako sieť pretkávajú celú planétu, iné sa vyskytujú lokálne. 

   Telo sa doslova „griluje“ na tomto žiarení, a to často spôsobuje ďalšie zdravotné komplikácie. Spomaľuje sa rekonvalescencia, pacient je stále viac oslabený. Z praxe vieme, že pokiaľ človek v noci pravidelne spáva na vyžarovaní GPZ, znižuje sa jeho schopnosť podávať pracovný aj fyzický výkon, býva nervózny, ráno ťažko vstáva, a v mnohých prípadoch nedokáže dostatočne hlboko zaspať.

A čo tak človek po operácii. Za normálnych okolností človek ráno vstane z postele (na ktorej sa „griloval“ vo vyžarovaní GPZ), a pohybuje sa v relatívne zdravom prostredí. Telo sa trochu zregeneruje a takto dokážeme relatívne dosť dlho fungovať. No aj tak sa po čase prejavia syndrómy trvalej únavy, alebo zlyhá niektorý z orgánov. 

   A čo potom človek pripútaný na lôžko? V nemocnici, alebo v starobinci, či doma… pobyt na takomto problémovom mieste stojí veľmi veľa síl, a človek pomaly ale iste chradne. Spomaľuje sa rekonvalescencia, objavujú sa „chronické ochorenia“, ktoré by vôbec nemuseli existovať, keby človek nespával každú noc na tej istej geopatogénnej zóne. A aká je to potom úľava, keď sme na dovolenke alebo niekde na chate, kde zóny nie sú…

   Takže nestálo by za zamyslenie nechať odrušiť GPZ vyžarovania v nemocniciach či starobincoch a hospicoch? V dnešnej dobe je to totiž lotéria, na aké miesto sa pacient dostane. Či na GPZ alebo na miesto so zdravým vyžarovaním. Štatisticky by sa dalo dohľadať a dokázať, že na lôžkach, postavených na  GPZ je dlhšia rekonvalescencia a a viac zdravotných komplikácií ako na  miestach bez GPZ. Stačí si viesť presnú evidenciu o tom, na ktorých lôžkach sú pacienti umiestnený.

   V dnešnej dobe na trhu existuje množstvo viac, či menej účinných odrušovačov GPZ, no máloktorý pôsobí na problém komplexne, a dokáže odrušiť všetky druhy škodlivého žiarenia. 

   Pri pôsobení Spodnej vody sa sila geopatogénneho stresu prejavuje rýchlosťou toku vody. Jedná sa o vyžarovanie vo frekvencii 8 – 9 Hz. Škodlivo pôsobí predovšetkým na obličky, ktorých emóciou je strach, a tiež poškodzuje kĺby. Vyčerpáva životnú silu človeka.

   Takzvané Curryho čiary predstavujú globálnu mriežkovú sieť elektricky nabitých čiar, ktoré sú prirodzeného pôvodu. Ich vzájomná vzdialenosť je približne tri až tri a pol metra a šírka pásu je 30 centimetrov. 

   Hartmannove čiary sú takisto prirodzene existujúce čiary nabité energiou široké okolo 30 centimetrov. Nebezpečné sú aj krížové body Hartmannových a Curryho čiar, kde sa stretajú čiary s rovnakou polaritou.

   Odpradávna sa na ochranu pred týmito vplyvmi používali rôzne symboly a duchovné techniky. Symboly sú schopné meniť pôsobenie i kvalitu energetického vyžarovania, ktoré spôsobuje napríklad geopatogénny stres. Pri týchto symboloch je dôležitá veľkosť, farba a ich umiestnenie v priestore.

Symboly majú odpradávna veľkú moc nad akýmikoľvek vyžarujúcimi objektmi, energiou človeka ako aj nad žiareniami vychádzajúcimi zo zeme. V starých školách sa symboly nazývali aj nádržky pre silu. Sú schopné vo svojom okolí koncentrovať Bioenergiu, meniť vibrácie priestoru, blokovať rôzne druhy vyžarovaní, usmerňovať, skvalitňovať, alebo v nesprávnom použití aj poškodzovať Bioenergiu človeka i priestoru.  

   Aj v dnešnej dobe je integrálnou súčasťou správneho Feng Shui vyhľadávanie GPZ, aby sme nemali umiestnené postele, sedačky a miesto pre prácu na geopatogénnej zóne. Za týmto účelom používame virguľu priamo v byte, alebo kyvadielko, ktorým vyhľadávame GPZ nad pôdorysom bytu. V bytoch, pod ktorými tečie podzemná voda, a tam, kde sú silné geopatogénne zóny, je veľa ochorení a životného nezdaru. Je to mučivé utrpenie, ktorému neprislúcha žiadna známa diagnóza.

Žiaľ ľudia, ani lekári nepoznajú diagnózu geopatogénny stres. Pre mnohých ľudí je zatiaľ GPZ v ríši fantázie a rozprávok. A pritom niekedy by stačilo pozvať do domu odborníka, ktorý poradí presunúť posteľ alebo pracovný stôl o meter ďalej, a zdravie sa začne obnovovať nevídanou rýchlosťou.

   Bližšie informácie a objednávky kontroly prítomnosti GPZ vo Vašej nehnuteľnosti alebo v práci a ich odrušenie na čísle 00420 720 029 845 alebo mailom filo.datong@gmail.com 

   Sídlime v Bratislave, pri návšteve do 30 km od mesta neúčtujeme cestovný poplatok. Používame talianske odrušovače, ktoré majú dosah na celú nehnuteľnosť, alebo byt, ktorom sa nachádzajú. Sú bezúdržbové, nemajú obmedzenú životnosť. Cena odrušenia GPZ je 100 euro, v cene je odrušovač.

   Návšteva za účelom overenia prítomnosti GPZ bez odrušenia je 40 Euro.