National Spiritual Healing Society

Spoločnosť duchovného sebaliečenia

Vznik society

National Spiritual Healing Society vznikla v roku 2020 v Bratislave

Cieľ Society

Vzdelávanie v duchovnej oblasti mimo obmedzujúceho rámca náboženstiev. Poskytovanie možností seba rozvoja vytvorením vzdelávacích programov a umožnenie prístupu k informáciám. 

Náplň a pôsobenie society

Pôsobenie spoločnosti je zatiaľ vymedzené na oblasť Slovenska. Vo svojom pôsobení spoločnosť podporuje duchovný aj osobnostný členov formou vzdelávania. Riadime sa princípom Go-Give  - choď a dávaj – pomoc ďalším ľuďom aj mladším kolegom. 

Program society

školenia Spiritual Self Healing
workshopy Spiritual Healing pre členov Society
konferencie Spiritual Healingu
letné workshopy
prednášky
pravidelné cvičenia Qi gongu
pravidelné meditačné cvičenia
vzdelávacie programy Feng shui, Qi gong, Tradičná Čínska Medicína a ďalšie
vydávanie publikácií

Kontaktujte nás

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, kontaktujte nás

mailom alebo telefonicky