Self-insight

Sebapoznanie - sebauvedomenie

o nás
 
   Tamikay s.r.o. už dlhé roky úspešne vedie rozsiahly program seba rozvíjajúcich školení na témy ako Feng Shui, Čchi kung, Tradičná čínska medicína, Spiritual Self Healingu a ďalších určených pre laickú aj odbornú verejnosť, ako aj profesionálnych poradcov a školiteľov.
 
   Školiaci program Self-insight Vám umožní nanovo usporiadať svoj život. Práca na sebe technikami  introspekcie, sebavyjadrenia, zvnútornenia pomocou kontemplácie a vizualizácií umožní opustiť staré vzorce správania sa a otvorí vo vašom živote nové možnosti. Self-insight je systém, ktorý umožňuje prestavať svoj osud a doterajší život, nájsť svoje poslanie a začať ho napĺňať pomocou sebauvedomenia a sebapoznania. Je plná spirituality a spoznávania svojho vnútra.
   Sebamotivácia, ako je dnes učená, nemá trvalé výsledky, a je potrebné na nej neustále znova pracovať. Je to z dôvodu absencie vnútornej premeny, ktorá zotrvačnosťou nedovoľuje človeku postúpiť na vyššie priečky duševného, spoločenského i materiálneho života. Až vnútornou premenou človeka môže prísť trvalá prosperita a šťastie.

Zakladateľ Self-insight
Peter Filo MMA

 Peter Filo MMA - profesionálny školiteľ, autor, úspešný prednášateľ v oblasti Feng Shui, Qi gong, Tai chi chuan, terapeut a motivátor sa venuje spiritualite a duchovným cestám od mladosti. Od roku 1991 vystupuje aj verejne. Má bohatú prax v oblasti práce s duchovným svetom, liečiteľstvom, aj psychikou človeka. Je znalec a učiteľ tradičného i moderného Qi gongu a Tai chi chuan. Tiež je úspešný praktik a školiteľ Feng Shui, školiteľ niektorých oblastí Tradičnej čínskej medicíny a odborník na Spiritual Self Healing. Vedie školiaci program Sebapremeny pod názvom Self-insight, pravidelne vedie meditačné kurzy. Od roku 1994 študuje a praktikuje Feng Shui pod vedením rôznych renomovaných čínskych majstrov. Čínsky Qi gong praktikuje od roku 2000 pod vedením čínskych učiteľov v Európe aj Číne. Tradičnej čínskej medicíne sa venuje od roku 1998. 

Publikoval v mnohých časopisoch, viac ako 5 rokov rokov pravidelne v časopise Vitalita, viedol série prednášok v rádiách, viackrát vystupoval v televízii. Je autorom niekoľkých kníh o bojových umeniach, Feng Shui, o Spirituálnom pôsobení rastlín, Duchovných účinkoch potravín. Za svojimi vedomosťami precestoval kus sveta, vrátane Číny a Japonska. Vytvoril liečebné systémy Auracleaning a Self-insight. V dnešnej dobe sa venuje predovšetkým písaniu kníh, terapiám Self-insight ako aj práci s pacientmi s ochoreniami z nedostatku energie a problémami psychiky, vzdelávacím programom Self-insight, školeniam Duchovnej dietetiky, poriadaniu workshopov, vyučuje tradičný Qi gong a Tai chi chuan vo forme súkromných hodín a malých cvičebných skupín. 
T.H.