Nemyslite si, že nemôžete

   Nie je pravda, že nemôžete na sebe zmeniť to, čo chcete. Aj vo vašom živote. Malo by vám byť jasné, že všetko, čo ste naozaj chceli zmeniť, ste už zmenili, alebo práve meníte. To, čo by ste „iba chceli“, to ste nezmenili. Prečo? Na akúkoľvek činnosť potrebujeme motiváciu. Tak sme stvorení. Nedá sa to zmeniť. Ak je motivácia dosť veľká, napríklad hlad, smäd, únava a podobne, prinútime sa „vstať“ a túto potrebu naplniť, alebo hľadať spôsoby naplnenia tejto potreby. Ak vám je zima, chce to zmenu. Oblečiete sa do teplejšieho. Zakúrite. A tak ďalej. 

   Stáva sa, že keď človek v živote dosiahne určitú „znesiteľnú“ úroveň života, často tam zastaví a „vegetuje“. Chýba mu ďalšia motivácia k pokroku. Často je to predzvesť vnútorného úpadku. Ak ste mali motiváciu kúpiť byt, postaviť dom, vydať sa, alebo niečo podobné, mali ste „pred nosom mrkvu“ a išli ste za ňou. Keď ste tento cieľ dosiahli, zaujali ste pozíciu „dosiahol som to“ a toto dosiahnutie vám prinieslo sebauspokojenie, však? No udialo sa aj niečo iné. Dostali ste sa týmto do určitého stavu „pohody“. Už „máme“. Znižujeme svoj výkon, zaujímame pozíciu spokojného človeka. Preto ženatí muži často priberajú a degenerujú, a vydaté ženy sa prestávajú o seba starať. Nehovorím, že by sme sa mali celý život za niečím hnať, ale nemali by sme stagnovať, pretože stagnácia znamená „smrť života“, v zmysle ustrnutia na mieste. Keď si splníme cieľ, mali by sme si určiť ďalší, dosiahnuteľný, aby sme tejto stagnácii predišli. Kedysi pred rokmi som v akejsi knihe čítal o vytýčení 101 cieľov. Bola tam popísaná technika, ktorá umožňuje ich splnenie, a tak som si ich napísal. Je to beh na dlhú trať, ale množstvo z nich sa už splnilo, niektoré sú v procese napĺňania, a niektoré sú ešte „ďaleko“. Mať cieľ, znamená žiť život aktívne, stále sa pozerať vpred, zlepšovať sa, mať zo seba radosť. 

   Prečo sa mnoho cieľov neplní? Pretože chýba motivácia. Chýba drive. Chýba vízia dosiahnutia cieľa. Keď pracujete na Sebapremene, vytyčovanie cieľov patrí k tejto ceste celkom prirodzene. Keď máte predstavy, čo by ste chceli dosiahnuť, znamenať, naučiť sa, zmeniť, možno vám chýba pevná vôľa alebo prostriedky, čas… Tak to ste taký, v nemčine je na to mierne hanlivé slovo „Möchtegern“. Označuje to človeka, ktorý by „veľmi chcel“, ale „nemôže“. Ešte mu na všetkých semaforoch nesvieti naraz zelená. A samozrejme pre dosiahnutie cieľov nič nerobí.  Často sa taký človek len sťažuje.

Predstavami dosiahnutého cieľa získavame motiváciu niečo pre to urobiť (schudnúť, pribrať, zbohatnúť, vyzdravieť…) a vnútornou Sebapremenou uvoľňujeme bloky a prekážky, ktoré sme „dostali“ od života. Preto je vhodné navštíviť školu Self-Insight.

Úryvok z knihy: Za všetko si môžeme sami 

Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram