Medicínsky Kánon Žltého cisára

Duchovný sprievodca 1. časť

Výňatok zo základnej knihy Tradičnej čínskej medicíny Huangdi Nei Ting 

Spirituálny sprievodca: kapitola prvá

Jiuzhen Shi´er Yuan

Deväť ihiel a dvanásť Yuanov – základné akupunktúrne body

Huangdi sa spýtal Qiboa: „Mám rád svojich ľudí, a starám sa o nich. Ale tiež od nich vyberám dane. Cítim k nim sympatie, pretože sa nedokážu postarať o seba a často sú napádaný chorobami. Nechcem používať byliny a ihly, aby som ich liečil. Premýšľam nad použitím vláknových (vlákninových) ihiel aby som drenoval ich kanály, reguloval ich krv a Qi, aktivity Ni – nepriaznivé, Shun – pôsobenie, Chu – vychádzajúce a Ru – vchádzajúce. Aby sa to odovzdalo nasledujúcim generáciám, je dôležité vytvoriť princípy akupunktúrnej liečby, aby sa nikdy nestratili a zachovali naveky. Aby boli ľahko použiteľné a zapamätateľné, je potrebné dať im dobrý systém a rozdeliť ich do rozumných kapitol, aby sa odlíšilo vnútorné od vonkajšieho, ako aj rozhodnúť o počiatočných a koncových bodoch cirkulácie krvi a Qi. S cieľom popísať tvary rozličných druhov ihiel, kánon akupunktúry musí byť etablovaný ako prvý. Rád ba som sa dozvedel o tvojich nápadoch pre túto záležitosť.“

   Qibo odpovedal: “Prosím dovoľ mi po poriadku vysvetliť definíciu akupunktúry od jedna do deväť. Prosím dovoľ mi vysvetliť pravidlá. Princípy použitia malých ihiel na liečenie ochorení sa dajú ľahko opísať, ale ťažko zvládnuť. Bežný lekári iba napichnú Xing, ale výborný lekári zblízka skúmajú Shen. Takzvaný Shen ukazuje, že výborný lekári venujú veľa pozornosti boju medzi Zhengqi – zdravou QiXieqi – škodlivou Qi na vstupe do určitého kanálu. Akoby mohol lekár poznať dôvod ochorenia, ak by pozorne neanalyzoval patologické zmeny ochorenia? Kľúč akupunktúry leží v rýchlej a pomalej manipulácii s ihlou, bežný lekári iba napichnú akupunktúrny bod lokalizovaný na končatine. Ale výborný lekári pozorne sledujú zmeny pohybu Qi. Pohyb Qi sa nemôže odchýliť od akupunktúrnych bodov. Pohyb Qi vo vnútri akupunktúrnych bodov je tichý a neciteľný. Keď prichádza, nemôže sa mu klásť odpor, keď ustupuje, nemôže byť zadržaný. Tí ktorí sú si vedomí zmien pohybu Qi, nerobia chyby v aplikácii posilňovacích a zoslabovacích  techník, na rozdiel od tých, ktorí nie sú si vedomí takýchto zmien jednajú ako by držali šíp a nevedeli, kedy ho vypustiť. Iba ak keď vieme kedy prichádza a kedy ustupuje, môžeme chápať správny čas napichovania. Neschopný lekári ignorujú tento mechanizmus. Iba výborný lekári môžu chápať toto tajomstvo. Ustupujúca aktivita znamená Ni – nepriaznivý, zatiaľ čo prichádzajúca aktivita značí Shun – pôsobenie. Ak niekto chápe pravidlá Ni a Shun, môže bezpochyby praktikovať akupunktúru. Napichávanie v línii so smerovaním riečísk bude určite redukovať Xieqi – škodlivú Qi, zatiaľ čo napichovanie proti smerovaniu riečísk bude určite posilňovať Zhengqi – ozdravujúcu Qi. Či napichávať ihlu v smere alebo proti smeru toku riečísk vyžaduje pozornú úvahu. Toto je úplné vysvetlenie princípov akupunktúry.“

„Generálne pravidlo akupunktúry je použitie posilňovacích techník aby sme pracovali s Xu – nedostatkom alebo Astheniou, používali redukujúce techniky aby sme pracovali s Manexcesom alebo Stheniou, používali odstraňujúce techniky aby sme pracovali so stagnáciou Qi a krvi, používali útočné techniky aby sme pracovali s prevahou Xieškodlivosti. Kniha nazvaná Dayao – základy hovorí, že pomalé zapichovanie a rýchle vyťahovanie ihly značí posilňovanie, zatiaľ čo rýchle zapichovanie a pomalé vyťahovanie značí redukovanie. Takzvané Shi – exces značí, že tu je Qi pod ihlou a takzvané Xu – nedostatok znamená, že pod ihlou nie je  Qi. Keď zapichujeme ihlu, lekári by mali pozorne sledovať príchod a ústup – fluktuáciu Qi a krvi aby  sa rozhodli či ponechať ihlu alebo nie. Účelom použitia posilňovacích alebo redukujúcich techník je získanie niečoho, a zbavenie sa niečoho.“

   „Základy posilňovania Xu – deficitu alebo redukovanie Shi – excesu leží v aplikácii deviatich ihiel. Efekt posilňovania a redukovania môže byť dosiahnutý správnymi napichovacími technikami. Redukovanie je vykonávané chytením ihly a bezodkladného zapichnutia do vybraného akupunktúrneho bodu, potom pomaly nadvihnúť ihlu von z akupunktúrneho bodu a potom zväčšiť napichnutú dieru za účelom vyprázdnenia Yangu a eliminovania Xieqi – škodlivej Qi. Ak je napichovanie robené tlačením akupunktúrneho bodu a pomalým napichnutím ihly, bude to viesť k vnútornej stagnácii, znemožňujúcej rozptýliť krv a Qi. Posilňovacie napichávanie je vykonávané zapichnutím ihly v línii s prebiehajúcim smerom riečiska správnym spôsobom. Keď je ihla tlačená do akupunktúrneho bodu, je to pociťované ako pichnutie komára na koži. Keď je ihla zdvihnutá z akupunktúrneho bodu, má to byť rýchle ako výstrel šípu. Ľavá ruka vytiahne ihlu a pravá ruka tlačí akupunktúrny bod aby zabránila úniku Qi. Keď je napichovaný bod zavretý, Zhongqi – stredná Qi je takto obohatená. Nemala by tu byť stagnácia krvi. Ak je pod kožou  stagnácia krvi, musí byť hneď odstránená. Pravidlo pre držanie ihly je ako toto:  ihla musí byť držaná pevne a rovno, zasunutá priamo do akupunktúrneho bodu bez akejkoľvek odchýlky. Keď je ihla zapichovaná, lekár by mal koncentrovať svoju myseľ na pacienta. Keď zapichuje ihlu, treba dávať pozor na krvné riečištia. Keď je dávaný pozor na krvné riečištia, nie je pri napichovaní nebezpečenstvo. Keď je ihla zapichovaná, má lekár pozorne sledovať oči a celkového pacienta, a skúmať kondíciu Shenu – ducha, aby rozhodol o prognóze ochorenia. Krvné riečištia prebiehajú okolo akupunktúrnych bodov a javia sa viditeľnými a tvrdými, keď sú stlačené.“

   „ Deväť ihiel má rozličné mená a tvary. Prvá sa nazýva Chanzen – šípovitá ihla,  1,6 cunu dlhá. Druhá sa nazýva Yuanzhen – vajcovitá ihla, 1,6 cunu dlhá. Tretia sa nazýva Dizhen – v tvare šípky, dlhá 3,5 cunu. Štvrtá sa nazýva Fengzhen – ostrá ihla, 1,6 cunu dlhá. Piata sa nazýva Pizhen – mečovitá ihla, 4 cuny dlhá, a 0,2 cunu široká. Šiesta sa volá Yuanlizhen – guľato ostrá ihla. 1,6 cunu dlhá. Siedma sa volá Haozhen – vláknovitá ihla, 3,6 cunu dlhá. Ôsma sa nazýva Changzhen – dlhá ihla, 7 cunov dlhá. Deviata sa nazýva Dazhen – veľká ihla, 4 cuny dlhá.„

   „Chanzen – známa veľkou hlavou a ostrím koncom môže byť použitá na redukovanie Yang Qi. Yuanzhen – vajcového tvaru môže byť použitá na tlačenie svalových medzier na redukovanie Qi bez poškodenia svalstva. Dizhen – ostrá ako malé proso, môže byť použitá na tlačenie kanálov za účelom podpory toku Qi bez preniknutia do pokožky. Fengzhen – ihla s trojitým ostrím môže byť použitá na ošetrovanie neústupných chorôb. Pizhen – ostrá ako meč, môže byť použitá na odstránenie hnisu. Yuanlizhen – ako kus dlhého vlasu, ktorý je okrúhly, ostrý a hrubý v strednej časti, môže byť použitá na liečenie akútnych ochorení. Haozhen, ostrá ako ústa komára, môže byť použitá na liečenie bolesti a Bi syndrómov pomocou ľahkého vsunutia, mierneho ťahania a zdvíhania, a dlhého zachovania ihly v bode za účelom posilnenia Zheng Qi – zdravej Qi. Changzhen – ostrá a tenká, môže byť použitá na liečenie chronických Bi syndrómov. Dazhen – ako palica, mierne ostrá a zaguľatená, môže byť použitá na redukovanie zadržiavania tekutín v kĺboch. Toto je všeobecný popis deviatich ihiel.“

   „Keď Qi napadla riečištia, Xieqi – škodlivá Qi je navrchu, Zhuoqi – kalná Qi je v strede, a Qingqi – priezračná Qi je dolu. Takže napichovanie akupunktúrnych bodov nachádzajúcich sa v priehlbinách eliminuje Xieqi – škodlivú Qi, napichovanie Zhongmai eliminuje Zhuoqi – kalnú Qi, a hlboké napichovanie, ak je ochorenie na povrchu vedie k vnútornej invázii Xieqi – škodlivej Qi, a zhoršeniu ochorenia. Pre toto sa hovorí, že umiestnenia ochorenia v koži, svaloch, šľachách a cievach sú rozličné, preto je aj hĺbka napichovania rozličná. Pretože ostria deviatich ihiel sú rozličné, mali by byť používané v súlade s kondíciou pacienta. Treba dávať pozor, aby sme neošetrovali Shi – exces syndrómy s posilňovacími technikami napichovania, a neošetrovali syndrómy Xu – nedostatok s redukujúcimi technikami napichovania. Nedodržanie takéhoto pravidla je známe ako redukovanie nedostatku a posilňovanie excesu, čo nevyhnutne zhorší ochorenie. Keď je ochorenie zhoršené, nesprávne napichnutý Wumai spôsobí smrť a nesprávne napichnutý Sanmai vedie k oslabeniu Zhengqi – zdravej Qi. Všeobecne povedané, vyčerpanie životnej Qi spravené nesprávnym napichovaním Yin kanálov redukujúcimi technikami vedie k smrti, a poškodenie Yangqi nesprávnym napichovaním Yangových kanálov posilňovacími technikami vedie k mániám. Toto sú poškodenia spôsobené nesprávnym použitím posilňovacích a redukujúcich techník pri napichovaní.

   Napichovanie by sa malo robiť, keď Qi prišla. Ak Qi neprišla, musí lekár čakať, kým sa nedostaví, a nemal by v tomto čase použiť techniky napichovania. Ak sa Qi vráti po napichnutí, ihly musia byť vytiahnuté a už nenapichovať. Ihly sa používajú na liečenie rozličných ochorení, pretože majú rozličné ostrie. Ihly by mali byť vyberané podľa ich funkcie. Kľúčový bod v napichovaní je, že návrat Qi pôsobí liečivým efektom. Významným liečebným efekt prichádza ako vietor, rozháňajúci mraky, robiac nebo jasným. Toto je všeobecný spôsob napichovania. 

   Huangdi povedal: „ Chcel by som poznať miesta, kde sa Qi piatich Zang orgánov a šiestich Fu orgánov vynára.“

Qibo povedal: “každý z piatich Zhang orgánov má päť akupunktúrnych bodov, a celkovo tu je dvadsaťpäť akupunktúrnych bodov, a každý zo šiestich Fu orgánov má šesť akupunktúrnych bodov, a dokopy tu je tridsať šesť akupunktúrnych bodov. Je tu dvanásť kanálov a pätnásť kolaterál, cez ktoré v tele týchto dvadsaťsedem druhov Qi tečie nahor a nadol.

   Akupunktúrny bod, v ktorom sa Qi objavuje sa nazýva Jing – studňa. Akupunktúrny bod, v ktorom začína Qi tiecť sa nazýva Ying – prameň. Akupunktúrny bod, v ktorom začína Qi prúdiť sa nazýva Shu – potok. Akupunktúrny bod, na ktorom začína Qi bežať, sa nazýva Jing – rieka. Akupunktúrny bod, kde Qi začína vstupovať sa nazýva He – more. Dvadsaťsedem druhov Qi, všetky prúdia cez päť akupunktúrnych bodov piatich Zang orgánov. „

   Dokopy je tristošesťdesiatpäť konvergencií spojok. Ten, kto rozumie týmto základom dráh a akupunktúrnych bodov, tomu to je jasné z jednej vety, zatiaľ čo tí, ktorý ignorujú tieto základy sú uvedený do zmätku. Tieto takzvané kĺby (spojky) sú miesta, kde ShengqiQi ducha vteká a vyteká, a neodkazujú iba na  kožu, svaly, šľachy a kosti.

   Pozorná kontrola pleti a skúmanie vizuálnych zmien umožňujú zistiť, kde je Qi rozptýlená alebo obnovená. Bližšie skúmanie fyzickej kondície a rozdielov v hlase pacienta sme schopný zistiť stav patogenických faktorov a zdravej Qi. Pravá ruka je zodpovedná za vtlačenie ihly, zatiaľ čo ľavá drží telo ihly aby asistovala pri zasunutí ihly. Ihla je vybratá vtedy, keď sa Qi navráti. Predtým než aplikuje akupunktúru, lekár musí skúmať kondíciu pulzu aby zistil, kde je viscerálna Qi v nedostatku alebo v prebytku. Len keď je vyjasnený stav viscerálnej Qi, môže byť započatá liečba. Keď už je Qi vo vnútri piatich Zang orgánov vyčerpaná, použitie akupunktúry na posilnenie Yangových kanálov zvonka spraví Yang ešte dominantnejším a Yin ešte nedostatočnejším, vedúc k vyčerpaniu viscerálnej esencie. Takáto patologická zmena je známa ako Chongjie – dvojité vyčerpanie, čo nevyhnutne vedie k smrti. Pacient keď umiera sa zdá byť úplne tichý. Je to preto, že lekár ohrozil princípy posilňovania a redukovania Qi YinovýchYangových kanálov, a vybral akupunktúrne body nachádzajúce sa pod podpazuším a nad hrudníkom. Keď už je Qi piatich Zang orgánov vyčerpaná externe, použitie akupunktúry na posilnenie Yinových kanálov vo vnútri spraví Yang ešte slabším a Yin ešte dominantnejším, vedúcim k chladu štyroch končatín. Takáto patologická zmena je známa ako Nijue – chlad končatín, čo nevyhnutne spôsobí smrť. Pacient keď umiera sa zdá byť nepokojným. Je to preto, že lekár vybral akupunktúrne body na štyroch končatinách. Ak je ihla aplikovaná do postihnutej oblasti, ale nie je vytiahnutá, vedie to k vypusteniu Jing – esenciálnej Qi. Ak ihla nebola aplikovaná do postihnutej oblasti, a je vytiahnutá, bude to viesť k stagnácii Qi. Vypustenie Jing – esenciálnej Qi zhorší ochorenie a oslabí telo, pretože stagnácia Qi spôsobí spuchnutia a bolestivé miesta vedúce k patologickým faktorom v koži. 

1.12 Z vonka piatich Zang orgánov je šesť Fu orgánov, a z vonka šiestich Fu orgánov je 12 Yuanov – primárnych akupunktúrnych bodov, ktoré sú všetky umiestnené v štyroch končatinách. Akupunktúrne body lokalizované v štyroch končatinách sa používajú na liečenie porúch piatich Zang orgánov. Takže ochorenia piatich Zang orgánov môžu byť ošetrované napichovaním dvanástich Yuanov – primárnych akupunktúrnych bodov. 12 Yuanov – primárnych akupunktúrnych bodov ukazuje, ako päť Zang orgánov prijíma  živiny jedla a vody, a ako je  Jingqi – Esenciálna Qi plnená do 365 bodov (kĺbov, spojok). Toto je dôvod, prečo sa ochorenia piatich Zang orgánov prejavujú na dvanástich Yuanoch – primárnych akupunktúrnych bodoch, ktoré ukazujú prejavy choroby. Povedomie o povahe dvanástich Yuanov – primárnych akupunktúrnych bodoch a pozorné sledovanie prejavov na nich  umožňuje lekárovi poznať patologické zmeny piatich Zang orgánov. 

1.13 „ShaoyinYangu sú pľúca, a ich Yuan je Taiyuan LU9 na oboch stranách. TaiyangYangu je srdce, a jeho Yuan je Daling PC7 na oboch stranách, ShaoyangYine je pečeň, a jeho Yuan je Taichong LR3 na oboch stranách. ZhiyinYine je slezina, a jej Yuan je Taibai SP3 na oboch stranách TaiyinYine sú obličky, a ich Yuan je Taixi KI3 na oboch stranách. Yuan – primárny Akupunktúrny bod Gao, je to Jiuwei CV15 a je iba jeden. Yuan –  primárny Akupunktúrny bod Huangu je Qihai CV6 a je iba jeden. Týchto 12 Yuanov – primárnych akupunktúrnych bodov je bežne používaných na liečenie ochorení piatich Zhang orgánov a šiestich Fu orgánov. Roztiahnutie brucha môže byť liečené napichovaním akupunktúrnych bodov na troch Yangových dráhach a Sunxie  – hnačka s nestrávenými zvyškami jedla v stolici môže byť liečená napichovaním na troch Yinových kanáloch. Ochorenia piatich Zang orgánov sú ako stav prerušenia, kontaminácie, uzavretia, stagnácie. Môžu byť zauzlené dlhý čas, ale prerušenie môže byť stále ešte odstránené, môžu byť kontaminované dlhý čas, ale ešte stále môžu byť vyčistené, môžu byť zauzlené dlhý čas, ale ešte stále môžu byť rozviazané, môžu byť zastagnované dlhý čas, ale ešte stále môžu byť rozhýbané. Niektorý ľudia môžu povedať, že dlhodobé ochorenia môžu byť nevyliečiteľné. To nie je pravda. Tí ktorý sú dobrý v akupunktúre, liečia ochorenia ako by odstraňovali tŕne, čistili kontaminácie, rozuzlovali uzly a rozpúšťali stagnácie. Ochorenie sa môže ťahať dlhý čas, ale je stále liečiteľné. Tí ktorí tvrdia, že dlhodobé ochorenia sú neliečiteľné, sú jednoducho  nezručný v robení akupunktúry.“ 

1.14 „Liečenie horúčkovitých ochorení pomocou akupunktúry je ako cítiť v ruke horúcu vodu. Liečenie ochorení z chladu pomocou akupunktúry je ako ľudia, ktorým sa nechce odísť. Na liečenie Yangových ochorení v Yine, má byť vybratý Zusanli ST36. Ihla musí byť vsadená presne bez akejkoľvek odchýlky. Keď Qi ustupuje je ihla vybratá, ak Qi neustupuje, môže byť napichované znova. Ak je ochorenie lokalizované v hornej časti tela a prislúcha vnútorným Zhang orgánom, môže byť liečené napichovaním Yinlingquan SP9. Ak je ochorenie lokalizované v hornej časti tela a je vo vzťahu k vonkajším Fu orgánom, môže byť liečené napichovaním Yanglingquan GB34.“

Pokaračovanie nabudúce….

Autor Peter Filo MMA

sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram