Kurz GPZ – Odrušovanie Geopatogénych Zón

Školenie zemské žiarenia – Geopatogénne zóny (GPZ)

Toto školenie učené formou súkromných hodín je zamerané na vyhľadávanie a rozpoznávanie GPZ v prírode pomocou reči prírody (rastliny, stromy, zvieratá) ako i v domácnosti  a odrušovanie ich škodlivých účinkov na zdravie človeka.

V histórii ľudstva nachádzame od najstarších dôb záznamy o tom, ako najlepšie v dome umiestniť posteľ, kde v kostole umiestniť oltár, kde stavať ľudské príbytky. Často sa jedná o návody spojené s definíciou podzemných a nadzemných tokov v blízkom okolí ľudského obydlia. Archaicky i cieľavedome sa od dávna v starej Číne vyhľadávali dračie žily, na ktorých bolo zakázané stavať príbytky ľudí. Takisto v Európe existovali metódy, ktoré umožňovali nachádzať geoanomálie či podzemné toky, a to pomocou takzvanej Virgule, alebo kyvadielka. Na zemskom povrchu sa nachádza množstvo pozitívnych aj škodlivých zemských vyžarovaní, ktoré majú na človeka priamy vplyv. Na miestach, kde na povrch zeme prúdia silné pozitívne sily, ktorých vyžarovanie, nech už pochádza odkiaľkoľvek človeku pomáha,  sa oddávna stavali svätyne a stávali sa miestami rôznych kultov už v neolitickej dobe. Aj v dnešnej dobe sa dajú nájsť takéto silné miesta, zväčša na nich stoja kostoly, a cirkevné stavby rôznych vierovyznaní.

   No najproblémovejšie sú miesta so škodlivým vyžarovaním, takzvané geopatogénne zóny, ktoré pohlcujú, alebo previbruvávajú životnú silu človeka tak, že spôsobujú trvalú únavu, ochorenia vnútorných orgánov, v mnohých prípadoch aj onkologické ochorenia. Týchto škodlivých vplyvov vystupujúcich zo zeme je viac druhov, niektoré ako sieť pretkávajú celú planétu, iné sa vyskytujú lokálne.

   Odpradávna sa na ochranu pred týmito vplyvmi používali rôzne symboly aj duchovné techniky. Aj v dnešnej dobe je integrálnou súčasťou zdravého bývania vyhľadávanie GPZ, aby sme nemali umiestnené postele, sedačky a miesto pre prácu v geopatogénnej zóne. Za týmto účelom používame virguľu na meranie priamo v byte, alebo kyvadielko, ktorým vyhľadávame GPZ nad pôdorysom bytu. V bytoch, pod ktorými tečie podzemná voda, a tam, kde sú silné geopatogénne zóny, je veľa ochorení a životného nezdaru. Je to mučivé utrpenie, ktorému neprislúcha žiadna známa diagnóza. Lekári nepoznajú diagnózu geopatogénny stres. Pre nich je GPS v ríši fantázie a rozprávok. A pritom niekedy by stačilo pozvať do domu odborníka, ktorý poradí presunúť posteľ alebo pracovný stôl o meter ďalej, a zdravie sa začne obnovovať nevídanou rýchlosťou. Dnes si môžu firmy odpočítať výdavky spojené s odrušením GPZ z dane.

   Na kurze sa naučíte pracovať s virguľou, nachádzať vyžarovanie spodnej vody aj ďalších problémových žiarení, používať a umiestňovať odrušovače GPZ u seba doma, u klientov.

   Kurz trvá dva dni, a môžete ho absolvovať ako celodňové školenie (od 09 00 do 17 00), alebo formou hodinových častí niekoľko krát do mesiaca.

viac informácií nájdete na našej stránke www.selfinsight.eu

Peter Filo MMA