História čínskeho symbolu šťastia FU

Ako sa znak Fu začal objavovať a ako sa stal tajomným a magickým

˝Znak Fu – šťastie˝ sa začal objavovať v čínskej histórií veľmi dávno. V jednom zo starovekých diel   ̋ Záznam  vojnových hrdinských činov Žltého cisára“, sa rozpráva príbeh o Žltom cisárovi zvanom Huang Di, ktorý bojoval so svojím hlavným protivníkom – krutým a nemilosrdným Chi You, ktorého dlho nebol schopný poraziť. 

   Raz v noci sa cisárovi prisnilo, že mu bohyňa Si Mu (Kráľovská Matka západu) darovala symbol Fu, ktorý mal na vrchu symbol Tai Yi a naspodku symbol Tian Yi.  Obidva Tai Yi a Tian Yi sú staroveké hviezdy písané s tromi kruhmi nad jedným veľkým kruhom. 

   Keď sa Žltý cisár ráno zobudil, uvedomil si, že symbol Fu je znamenie z nebies, a rituálom poprosil o nebeské požehnanie. Počas tohto rituálu vyskočila z vody obrovská ryba neznámeho druhu a na chrbte mala ten istý symbol Fu, ktorý sa mu prisnil.  Žltý cisár zobral tento symbol Fu ako znamenie a do boja vyrazil s pevným presvedčením, že nakoniec sa stane víťazom. Tak sa aj stalo. 

   Ohromujúce je, že v provincii Shanxi v roku 1972 objavili  archeológovia v jednom prastarom hrobe taký istý symbol Fu, nakreslený na porcelánovej váze so slovami, že spomínané dve hviezdy zničia akékoľvek zlo.

   Takisto existujú písomné záznamy o Fu, ktoré sa používali v období Bojujúcich štátov a súviseli s náboženskými činnosťami tohto obdobia. V hrobke Mawangtu Han sa našli záznamy, ktoré dokazovali že symbol Fu sa používal aj na liečenie chorôb. 

   I keď sa Fu objavil veľmi skoro, nebol ani populárny ani rozšírený, až pokým ho vládnuca trieda nezačala používať na legitimovanie svojej moci. Keď sa Fu po prvý krát objavil, bol ako ostatné náboženské predmety na uctievanie, ako posvätný strom alebo posvätné zviera.  Po dvoch érach dynastie Han sa situácia značne zmenila. 

   Pred koncom západnej dynastie Han, minister Wang Mang plánoval zvrhnutie svojho cisára Liu. Použil symbol Fu, ktorý niekde našiel jeden z jeho poddaných ako zámienku pre Nebeský Mandát. Fu, ktorý sa použil bol kameňom so štvorcovým základom a pologuľatým vrchom s nápisom na vrchu  ˝Fu prostredníctvom Nebies oznamuje˝ napísané na jednej strane, a slovami ˝Wang bude vládnuť ˝ na strane druhej. S týmto ako so svojím Nebeským Mandátom, Wang prebral kontrolu nad krajinou a prehlásil sa za nového Syna Nebies.  

   Vyvstáva otázka, prečo vládnuca trieda používala Fu ako znamenie zhora pre svoje konanie? Pretože Číňania mali vždy názor, že ̋Nebesá a človek sú jedno ̋, preto človek môže komunikovať s Nebesami a Nebesá ich vždy povedú prostredníctvom symbolov ako je napríklad Fu do akcie. 

Konanie Wang Manga posunulo Fu do novej dimenzie a po perióde Han, sa Fu stal objektom na prenášanie Nebeskej vôle, nadobudol magickú silu a vystupuje ako veľmi dôležitý a tajomný objekt.  

Vzostup Dao Fu alebo Taoistických talizmanov

   Zo štúdií starovekých dokumentov bolo vypozorované, že uctievanie Fu môžeme rozdeliť do 3 hlavných období, pričom hlavný bod zvratu nastal v polovici obdobia Dynastie Západných Hanov. 

   Prvé obdobie bolo veľmi dlhé, datuje sa od čias Žltého cisára do obdobia Západných Hanov.  V tomto období Fu bolo jedno z množstva posvätných objektov na uctievanie. Po období Západných Hanov nasledovalo omnoho kratšie obdobie – od Západných Hanov po Východných Hanov. Fu sa stal symbolom Nebeského mandátu, a odvtedy sa objavovalo množstvo rozličných typov Fu, čo bolo spojené aj s rastom Taoizmu ako náboženstva. 

   Taoizmus nebol náboženstvom až do obdobia Východných Hanov – zakladateľov Taoistického náboženstva. Písanie symbolov Fu sa postupne stalo posvätným aktom a privilégiom vyhradeným pre kňazstvo. So šírením Taoistického náboženstva sa aj Dao Fu stalo veľmi populárnym medzi starými Číňanmi, obzvlášť pre nasledovníkov Taoizmu. 

   Na začiatku existovalo najmenej 6 typov rozloženia pri písaní Dao Fu, ale postupne časom sa písanie štandardizovalo do dlhej vertikálnej podoby, ktoré sa praktikovalo od obdobia Tang až do neskorého obdobia Qing a taktiež ho môžeme vidieť v súčasnosti. S jeho popularitou a náboženským nádychom sa písanie Dao Fu rozšírilo do rituálu, kombinovaného s posvätným pokrikovaním, posvätnou chôdzou a posvätnými gestami vyjadrenými pomocou rúk. Keď sa objavili drevené kvádre na písanie znakov, Dao Fu sa mohlo začať ďaleko a lacno distribuovať medzi jeho zástancov. Taktiež sa rozširovalo do susedných krajín Číny ako Japonsko a Kórea. Toto sa stalo treťou hlavnou etapou vo vývoji znaku Fu

   Dao Fu sa môže používať na ochranu pred zlými duchmi, na liečenie a naplnenie všetkých druhov osobných želaní ako napríklad počať syna, nájsť si lásku, stať sa atraktívnym,  vernosť manžela atď. Symboly sa môžu nalepiť na nejakú plochu alebo predmet, spáliť, prehltnúť, nosiť vo vačku, položiť pod vankúš, a dokonca nosiť ich v topánkach.    Štúdiom postupného vývoja Dao Fu – ako nástroja pre komunikáciu a hľadanie inšpirácie z neznámeho, po nástroj pre sebecké účely môžeme vidieť, ako sa posvätný akt môže prostredníctvom ľudskej chamtivosti časom skaziť.  Je potrebné, aby sa skúmali a študovali rôzne druhy čínskych kultúrnych fenoménov, tak ako Feng Shui a iné formy Čínskej metafyziky, aby sme mohli mať úžitok z ich správnych princípov a postupov a dokázali pozastaviť ich budúci úpadok.   

Cai Hong

Preložil a upravil Peter Filo MMA