Feng shui pre biznis – prvá časť

Feng shui pre biznis – prvá časť

Na úspechu firmy sa nemalou mierou podieľa to, v akej budove firma sídli, ako sú usporiadané a zariadené jej priestory. Pokiaľ nemá firma vyhovujúci priestor, vie v mnohom pomôcť učenie Feng Shui. V dnešnej dobe sú si toho vedomé aj mnohé významné svetové firmy. Feng Shui už dávno nie je iba doménou východu. Banky, poisťovacie spoločnosti, dopravné firmy, televízie, obchodné reťazce… Aj na Slovensku je stále viac firiem, ktoré vsadili na Feng Shui. 

   No Feng Shui neprináša pečené holuby… prináša príležitosti, ktoré musí firma pretaviť do svojho úspechu. To má na starosti riadiaca zložka – riaditeľ a manažment firmy. Ich priestory musia byť v podniku bezchybne vyladené. Odtiaľto vychádzajú rozhodnutia, ktoré určujú osud firmy. Riadiaca Qi sa nachádza v centre firmy, toto musí mať vyvážený pomer aktivity a  stability. Pokiaľ sa v centre firmy nachádza schodište, alebo komín, budú so správnymi rozhodnutiami problémy. Točité schodisko v centre firmy je úplný zabijak úspechu. Naproti tomu pre majiteľov obchodných centier je zvýšená aktivita v centre budovy vítaná, prináša totiž požadovaný pohyb zákazníkov.

   Výber správneho vstupu do firmy či akejkoľvek prevádzky patrí medzi tri klenoty správneho firemného Feng Shui spolu s kanceláriou riaditeľa a účtovníčky. Správny výber vchodu totiž z pohľadu analýzy ôsmich vchodov určuje, aká kvalita energie bude tiecť firmou. Tu rozhodujú často centimetre, ktoré delia nás od úspechu či neúspechu. Z každého svetového smeru priteká do firmy iný druh energií, niektoré prinášajú peniaze a slávu, iné prinášajú stratu majetku a problémy. Medzi profesionálmi Feng Shui platí pravidlo, že priečenie domu by malo mať Sheng Qi, ktorá sa nazýva „línia drahocenných perál“. V takom priestore je úspech temer zaručený. Táto metóda analýzy sa nazýva Xuan Kong Fei Xing.

   Je nesmierne dôležité, aby firma umiestnením vchodu, jeho výzdobou prípadne umiestnením svojho loga priťahovala pozornosť potenciálnych zákazníkov, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ ide o obchody, reštaurácie alebo prevádzky, kam priamo vstupujú zákazníci. Tak ako nájdete v čínskych reštauráciách na celom svete akváriá, tak je akvárium veľmi významným prvkom vo Feng Shui každej firmy. No nemožno ho umiestniť kdekoľvek, ak má priniesť svoj úžitok, mal by jeho umiestnenie určiť skúsený praktik Feng shui. Často to je to pri priečelí budovy, alebo na severnej či juhovýchodnej časti budovy. Rybky v akváriu nielen že prinášajú prosperitu vo firme, ale aj chránia jej majetok. 

   Dobrý praktik Feng shui vie umiestniť nezaplatené pohľadávky tam, kde sa v priestore nachádza dostatok energie pre ich rozhýbanie. Takisto vie kam umiestniť dáta z rozbehnutých projektov, aby sa dotiahli do úspešného konca. Z pohľadu Feng shui je dôležité aj umiestnenie skladov so zásobami, posilnenie energetických tokov pre distribúciu tovaru, aby sa neplnili sklady, a bol zabezpečený optimálny odbyt.

   Keď sa jedná o malých podnikateľov, nie je vhodné mať kanceláriu v spálni, či v obývačke. Kancelária riaditeľa je alfou a omegou firmy, či sa jedná o firmu s 1000 zamestnancami, alebo o malopodnikateľa bez zamestnancov. Firma je firma, to sa nedá oklamať. Preto by mala mať vlastnú miestnosť zariadenú podľa štandardov Feng Shui. To umožní lepšiu koncentráciu na prácu, a pokiaľ bude na dverách štítok a názvom firmy či jej logo, bude energia Qi „vedieť“, kam má prísť budovať váš úspech. 

   V reštauráciách je dôležité umiestnenie šporákov v kuchyni, ktoré ovplyvňujú nielen kvalitu uvareného jedla, ale aj finančný úspech reštaurácie. Nezanedbateľné je umiestnenie pokladne, ktorá by mala byť z pohľadu sektorovej analýzy v oblasti rastu, nie príliš blízko hlavného vchodu, aby sa predišlo neplánovaným stratám. Tu je tiež dôležitá kancelária prevádzkara, ktorá by nemala byť polepená obrázkami nahých slečien, ale symbolmi prosperity. 

   Vo firmách či prevádzkach hrá rozhodujúcu úlohu nielen kvalita a množstvo aktívnej energie Qi, ale aj symbolika obrazov a sôch. Napríklad vo firme, takisto ako aj v domácnosti sa nemajú nachádzať stojace, nefunkčné hodiny, ani staré, celé mesiace nepretočené kalendáre. Toto symbolizuje a spôsobuje stagnáciu vo vývoji firmy, a v peniazoch. Je bezpodmienečné nutné aby hodiny išli čo najpresnejšie, nefunkčné treba dať opraviť, alebo odstrániť. 

   Feng Shui dokáže vo firme urobiť divy: zvyšuje obraty, znižuje fluktuáciu a chybovosť zamestnancov, znižuje stresy v práci pri zachovaní výkonu pracovníkov. Harmonické prostredie prináša firme stabilnejší kolektív, zdravších, a tým aj výkonnejších pracovníkov, ktorý v dobrej nálade a pohode podajú presvedčivejšie výkony ako bledý, depresívny a frustrovaný, často chronicky vyčerpaný zamestnanci firiem, ktoré jednoducho opotrebovávajú svojich zamestnancov. Tí keď už nevládzu podať požadovaný výkon, sú nahradený mladšími výkonnejšími, a tak stále dookola. Majiteľov firiem žiaľ často ani nezaujíma koľko zamestnancov od nich odišlo s podlomeným zdravím, prípadne nevedia definovať, prečo ich zamestnanci na niektorých pracoviskách veľmi často maródujú, alebo z firmy po krátkom čase odchádzajú. V týchto prípadoch má pre nich odpovede praktik Feng shui. 

Body, ktoré by sme mali zahrnúť do analýzy predajne alebo firmy:

1) Umiestnenie firmy a infraštruktúra

   V prvom rade by sme sa mali pozrieť na umiestnenie firmy v väčšom meradle (mesto, štvrť). Dobre tomu poslúžia satelitné zábery. Kde sa firma nachádza záleží od druhu biznisu, ktorý firma robí. Priamy predaj zväčša vyžaduje dobrý prístup pre klientov, a to predpokladá umiestnenie firmy bližšie k centru, alebo do obchodného domu. Čisto kancelárske firmy potrebujú predovšetkým dobrý prístup pre zamestnancov, možnosti parkovania zdarma, čo je možné poskytnúť aj na okraji mesta. Potrebná je aj dobrá infraštruktúra, pretože tá je vlastne tokom Qi, a tým aj peňazí do firmy. Analyzujeme, kde sú najbližšie možnosti parkovania, kde sú zastávky verejnej dopravy, aké sú obmedzenia pre pohyb klientov v danej lokalite. Toto má vplyv to, aký klienti budú do firmy chodiť. Pokiaľ chýba mestská hromadná doprava, budú mať do firmy (predajne) prístup iba ľudia používajúci auto. A to je výrazné obmedzenie pre biznis. Pokiaľ sa predajňa nachádza v obchodnom dome, treba študovať polohu predajne vo vzťahu k pohybu ľudí, a tokom Qi vo vnútri budovy.

2) Prístupnosť a Ming tang

   Potrebujeme poznať odkiaľ prichádzajú klienti, o aký druh klientov sa jedná, Tiež rozhoduje to, ako ľahko možno nájsť vstup do firmy, alebo ako ľahko sa dá vojsť do predajne. Označenie vchodu je dôležité tak pre kancelársku firmu, ako aj pre predajne.     Predovšetkým keď sú predajne v turistických oblastiach a v obchodných centrách, je predajňu životne dôležité klienta na seba upozorniť a voviesť ho dnu. Je niekoľko dôvodov, prečo klient vstúpi do predajne. Hlavné dva: sú cielený nákup, a náhodný chodec, ktorý ide okolo. Jeden aj druhý potrebujú mať vchod do predajne výrazne označený a upravený. Pokiaľ sa jedná o obyčajný darčekový obchod, treba ho prebudovať na špecializovaný darčekový obchod, ktorý ponúka to, čo neponúkajú ostatné darčekové obchody na okolí. Niekedy je potrebné spraviť obchod niečím zaujímavý (dizajnom, skladbou tovaru), aby ho viacej klientov navštevovalo cielene. Toto ale už patrí do oblasti plánovania a marketingu.

   V klasickom Feng shui je bohatstvo dávané do vzťahu s Ming tangom, „svetlou halou“, to jest voľným priestranstvom pred budovou alebo obchodom, kde sa môže zberať energia Qi. Feng shui jasne hovorí, že pokiaľ nemôžeme pred budovou alebo v budove zberať Qi, nemôžeme zberať bohatstvo. Preto nie je vhodné zastavať celý priestor pred budovou, alebo naprojektovať v budove veľa chodieb bez Ming tangov. Vo vzťahu k Ming tangu hovoria Číňania aj o vnútornom alebo vonkajšom srdci miesta. Je vhodné, keď je Ming tang prístupný verejnosti. Nie je to ale podmienka.

Kniha Pôvodné metódy Feng Shui

➡️ SÚKROMNÉ HODINY FENG SHUI TU ⬅️

Autor Peter Filo MMA