Feng Shui: Feng Shui a záhrady

Feng Shui a záhrady

   Od dávnej minulosti sa ľudia snažia o skrášľovanie svojho obytného priestoru. Interiérové úpravy sú oddávna samozrejmosťou nielen u bohatších ľudí. Časom k tomu pribudla aj úprava okolia domu a jeho fasády. Vyvinula sa móda vysadzovania a tvorby záhrady. Zatiaľ čo na západe sa záhrady vyvíjali smerom ku pravidelne geometricky usporiadanému priestoru, a sú  hodne symetrické, na východe sa budovali záhrady smerom k neformálnosti a napodobňovaniu prírody. V Číne sa hovorí: „hoci vytvorené rukou človeka, vyzerajú byť záhrady prirodzene vzniknuté prírodnými silami.“ 

   Čínske záhrady majú dávnu históriu, začiatky ich tvorby podľa Feng Shui princípov možno vysledovať do obdobia dynastie Zhou (cca 600 p.n.l). Jednalo sa o dva druhy cisárskych záhrad: pre odpočinok, a pre poľovačku – a to s rozlohou až 564 ha. V dynastii Han (cca 200 p.n.l) sa začali budovať Feng Shui záhrady aj v súkromných sídlach jednotlivcov. Za obdobia severných a južných dynastií ( cca 200 – 581 ) tvorbu záhrad silne ovplyvnil Taoizmus s jeho náukou Yin a Yang, ako aj Budhistický svetonáhľad. Za dynastie Tang a Sui vládlo obdobie mieru a prosperity, čo umožnilo vytvorenie pevných základov pre tvorbu Feng Shui záhrad.

Zlaté obdobie stavieb Feng Shui záhrad je za dynastie Song (960 – 1279). Tvorba záhrady dosiahla najvyšší bod rozvoja. Počas dynastie Ming a Qing (1368 – 1911) vznikla prvá kniha o Feng Shui záhradách Yuan Zhi – štúdie záhrady. V tomto období záhrady stavali predovšetkým súkromný majitelia, boli menšie a boli detailnejšie prepracované. 

   Rozdiel medzi západnou a východnou záhradnou architektúrou je predovšetkým v tom, že v Číne sa pri menších záhradách snažia dostať záhradu do centra domu medzi múry, na západe staviame domy uprostred záhrady. Číňania pozerajú z domu na záhradu, na západe pozeráme zo záhrady smerom na dom.

Tvorbu Feng Shui záhrady napĺňa množstvo techník a  princípov. Tu sú niektoré:

 •  Termín Tai Jing – Nebeská studňa je termín označujúci záhrady v centre domu, ktorými dom získava dodatočné svetlo a ventiláciu. Často sa takáto záhrada pod voľným nebom napája priamo na vstupnú halu, a je jej prirodzenou súčasťou.
 •  Pri väčších záhradách sa v Číne často stavali budovy otočené čelom do záhrady a chrbát budovy bol obrátený von do ulice. Tým sa stáva záhrada centrom pozornosti. 
 • Pavilóny v Čínskych záhradách napĺňajú dôležitý princíp : vidieť a byť videný – sú vidieť z rôznych častí záhrady, a je zároveň sami slúžia ako vyhliadka.
 • Aby bol návštevník prinútený prejsť celú záhradu, sú často najlepšie scenérie umiestnené v zadnej časti záhrady.
 • Tradične sú menšie záhrady vždy uzavreté vyšším múrom čo uzatvára horizont a nerozptyľuje pohľad návštevníka.
 • Záhrade dáva život nepravidelný rytmus otvorených priestorov a zúžených zákutí.
 • Pevné a tečúce to je princíp Yin a Yang uplatnený pomocou vyvýšenín a potôčikov. „hora je pevná – Yin, voda je tečúca – Yang“ hovorí sa v klasických textoch. Pri tomto princípe v menších záhradách horu často nahrádzajú sochy alebo okrasné kamene, ktoré potom tvoria dominantu takejto záhrady.
 • Existuje prirovnanie: tvoriť záhradu je ako písať báseň. Používame metódu zákrut a rytmu Yin a Yang. Rytmus vytvárame skalami a jaskynkami, jazierkami a zátokami, cestičkami a húštinami…no nestaráme sa iba o rytmus na horizontálnej úrovni, ale aj na vertikálnej rovine: nie všetky skaly sú rovnako vysoké, stromy sa striedajú s nižším porastom, budovy majú rôznu výšku a podobne…
 • Úzky prechod medzi zeleňou a múrom zvaný Yabayuan sa používa na vytvorenie tmavých zákutí, ktoré spestrujú chôdzu popri múre záhrady.
 • V klasickej knihe o záhradách sa hovorí: „každý krok prináša zmenu…“
 • 4 základné prvky tvorby záhrad sú: budovy, skaly, voda a rastliny.
 • Sú dva spôsoby ako umiestniť vodu v záhrade. Koncentrovať ju na jednom mieste a obkolesiť stavbami – odporúča sa u menších záhrad. Vo veľkých záhradách je vhodné mať viac jazier, pokiaľ je jedno veľké umiestňuje sa tu ostrov. Ten je postavený mimo centra jazera, aby pri pohľade z rôznych uhlov záhrady dával rôznu hĺbku pohľadu.

Kniha Pôvodné metódy Feng Shui

➡️ SÚKROMNÉ HODINY FENG SHUI TU ⬅️

Autory Peter Filo MMA