Generátor Prírodného magnetizmu

Prevedenie: Vintage hnedá

Regenerátor Prírodného Magnetizmu

Odrušovač geopatogénnych zón GPZ

S kompasom pre určenie svetových smerov pri nastavení generátora

Tento regenerátor je kombináciou odrušovača geopatogénych zón (Hartmannove pásy, Curryho čiary, vyžarovanie spodnej vody, vyžarovanie podzemných zlomov) a generátora energie (prírodného magnetizmu). Tento priebežne, dlhodobo, nenásilným spôsobom dopĺňa prírodný magnetizmus človeka, zvierat, rastlín aj obytného priestoru. Jeho pôsobenie je 20 metrov v rádiuse, a desať metrov smerom nahor a nadol. Vhodný je do poschodových rodinných domov aj do bytoviek.

350€

Energia Qi je netrénovaným voľným okom neviditeľná substancia, ktorá vypĺňa celý vesmír ale aj celú planétu zem, a prejavuje sa cez všetky živé organizmy (ľudí, zvieratá, rastliny) na tejto planéte. Prepája všetko vo vesmíre medzi sebou a svojou schopnosťou prenosu informácií necháva na seba navzájom pôsobiť všetko živé na tejto planéte. Každý predmet, každá látka, každý živý organizmus vibruje touto energiou v určitej frekvencii a kvalite. Priblíženie sa dvoch rozličných organizmov s rozličnou frekvenciou vytvára reakcie na úrovni pocitov. Reakcie môžu byť pozitívne – organizmy majú zo svojej prítomnosti osoh alebo negatívne, keď prichádza ku vzájomnému škodlivému vplyvu, alebo trpí škodlivým vplyvom iba jeden z nich.

Tieto vnemy boli pre nás prirodzené od počiatku vekov tak, ako sú prirodzené živočíchom a rastlinám v prírode. No našou „domestikáciou“ sme toto pociťovanie z veľkej časti stratili a dnes sme zväčša vystavení napospas rozličným škodlivým vplyvom, ktoré sa v prírode vyskytujú. Čo je krásne pre oko, nemusí byť zdravé pre človeka. Spávame na škodlivých vyžarovaniach z podložia v podobe geopatogénnych zón, nosíme si do domovov kvety, ktoré by radšej mali zostať v džungli, kde je ich domov. Obklopujeme sa predmetmi s pochybnou minulosťou, domy si nechávame stavať z materiálov, ktoré svojím vyžarovaním ak neškodia, tak určite nepomáhajú (okrem tehly a dreva). Jeme jedlá upravené v mikrovlnných rúrach, alebo dlhodobo skladované v mraziacich boxoch, jeme potraviny ktoré neobsahujú dostatok životodarnej energie... Potom, keď máme zdravotné problémy v slepej viere utekáme za lekármi, liečiteľmi alebo vedcami, ktorí majú vyriešiť problémy, ktoré nemuseli ani vzniknúť. No a často ich ani nevyriešia. Pretože, ak vám lekár pomôže z vašej choroby a vy sa z nemocnice alebo kúpeľov vrátite do toho istého toxického prostredia vášho obydlia alebo vašej práce, vrátite sa k svojim stravovacím návykom, problémy sa v tej či inej forme rýchlo vrátia späť. A samozrejme budú definované ako chronické. Keď ste celý deň v pracovnom strese a doma sa na spánku osem hodín „grilujete“ na geopatogénnej zóne, kedy si má vaše telo oddýchnuť, nabrať prírodný magnetizmus, kedy má vypnúť vaša psychika? Na dovolenke? To je smiešne krátky čas. Syndrómy vyhorenia, psychické zrútenia, ťažké ochorenia, koľko by z toho nemuselo vôbec byť. 

   Pojem energia (prírodný magnetizmus) je známy z mnohých kultúr. Historicky je to napríklad „Ruach“ u Hebrejov, Hermes Trismegitos ju označoval slovom „Telesma“, Austrálsky Aboriginovia „Churinga“. Z tých modernejších autorov, ju Břetislav Kafka vo svojich dielach označoval ako „Fluid oduší“, Karl von Reichenbach ako „Ód“, Wilhelm Reich ju pomenoval „Orgón“. Takže nič neznáme na tejto planéte, však? Problémom je ale meranie kvality a množstva tejto energie. Vo vedeckých kruhoch je odmietaná, hoci by jej pomocou bolo možné vysvetliť nepreberné množstvo úkazov. No bežne nemáme k dispozícii prístroje, ktoré by dostatočne presne zaznamenávali túto energiu a jej kvality. A kyvadielko alebo virguľa nie je dostatočne „vedecká metóda“. Aj keď dávajú odpovede na otázky dostatočne presne v rukách odborníka (nie laika bez vyškolenia).

   Kvalita energie priestoru v dome i mimo neho je napríklad definovaná náukou Feng shui. Na priestor reagujeme pocitovo v závislosti od toho aké má množstvo a kvalitu prírodného magnetizmu. Prírodný magnetizmus obytného priestoru sa rozdeľuje na dva druhy energie. Jedna podporuje život, dáva rast, podporuje vývoj životných situácií obyvateľov, je to prírodný magnetizmus s pravotočivým spinom. Druhá brzdí rozvoj všetkého živého, spomaľuje alebo blokuje prosperitu obyvateľov, má ľavotočivý spin z pohľadu prírodného magnetizmu. Často vibruje deštrukčne.

   Takže existuje množstvo rozličných druhov prírodného magnetizmu, ktoré sú označované ako Qi (Ki, čchi a podobne). Energia, ktorá je životodarná pre človeka je vždy tá energia, ktorá sa správa ako prírodný magnetizmus s pravotočivým spinom. Nie každá energia je pre človeka vhodná. Pokiaľ hovoríme o energii vesmíru, jedná sa o energiu, ktorú organizmus nedokáže využiť na metabolické procesy a ďalšie životné funkcie, pretože neobsahuje prírodný magnetizmus s pravotočivým spinom, ktorý je tak veľmi potrebný pre človeka. Na planéte zem vyžaruje prírodný magnetizmus príroda samotná, to jest slnko, stromy, kríky, tráva... V lesoch a na lúkach na rozdiel od miest je jej plný vzduch, ale nie každý strom má pre človeka vhodnú energiu, takže nie je vhodné objímať v prírode hocijaký strom. Tiež sú jej plné potraviny, ale nie každé jedlo obsahuje dostatok prírodného magnetizmu a vhodnú kvalitu. Vyžarujú ho aj zvieratá, a tiež nie každé zviera má vhodný prírodný magnetizmus pre človeka – a to či živé, alebo na tanieri. Prírodný magnetizmus vyžarujú ľudia, veľmi veľa ho majú liečitelia alebo napríklad zdraví a energickí ľudia. Tí, ktorí ho majú málo, sú chorý, nevládny, lenivý, smutný, deprimovaný... 

Popis produktu:

   Pokiaľ je o prírodný magnetizmus núdza, a to z akéhokoľvek dôvodu, možno ho doplniť Generátorom Prírodného Magnetizmu – GPM. Tento priebežne, dlhodobo, nenásilným spôsobom dopĺňa prírodný magnetizmus človeka, zvierat, rastlín aj obytného priestoru. Jeho pôsobenie je 20 metrov v rádiuse, a desať metrov smerom nahor a nadol. Vhodný je do poschodových rodinných domov aj do bytoviek.

   Okrem dopĺňania prírodného magnetizmu odrušuje škodlivé vyžarovanie z podložia GPZ (Hartmannove pásy, Curryho čiary, vyžarovanie spodnej vody, vyžarovanie podzemných zlomov). 

Návod na použitie:

   Umiestnite regenerátor do interiéru a natočte ho tak, aby šípka kompasu ukazovala na červený bod, vyznačený na kovaní generátora. Pre istotu skontrolujte správnosť svetového smeru Sever pomocou kompasu v mobilnom telefóne. Neumiestňovať na kovové povrchy, do kovových skriniek, ani do plastov.

Výrobca: Tamikay s.r.o. Česká republika, Rybná 716/24, Praha 110 00, IČO: 03243893