Čakry a ich funkcie

Čakry a ich funkcie

Čakry  patria medzi psychické orgány aj keď sú laikmi často zaraďované medzi duchovné alebo energetické orgány. Čakry síce pracujú s energiou a prinášajú do organizmu rozličné druhy energií (prírodného magnetizmu), ale predovšetkým sú to projektory, ktoré okrem iných funkcií projektujú do našich trinástich tiel a odtiaľ do nášho vedomia určité kvality, ktoré máme možnosť si uvedomovať (napríklad láska, tvorivosť).  Len ich správne fungovanie nám umožňuje tieto kvality aj zažívať. Bez ich správnej funkcie nedokážeme hlbšie prežívať napríklad lásku, ktorá je projektovaná štvrtou čakrou. Ľudia, ktorí majú túto čakru poškodenú alebo im z nejakého dôvodu správne nepracuje, majú problém prežívať ozajstnú lásku, či už k blížnemu, alebo k prírode, zvieratám, kvetom…

Poškodenie čakier

K ich poškodeniu môže prísť traumatickým zážitkom, šokom, alebo aj útokom na astrálnej úrovni. Pokiaľ príde k ich poškodeniu, čakry sa môžu zavrieť. Niekedy sa po určitom čase revitalizujú aj samé, no v ťažších prípadoch môžu ostať uzavreté alebo poškodené aj celý život. Dieťa, ktoré niekto sexuálne zneužíval bude mať 4. srdcovú a 2. sexuálnu čakru v takom stave, že aj skúsený liečiteľ bude mať problémy s obnovením ich funkcií. To má dopad na prežívanie pocitov spojených s láskou a sexualitou, pretože tieto kvality sa do jeho vedomia nepremietajú. A čo vám čakry nepremietnu na plátno vášho vedomia, to pre vás neexistuje. A preto to nemôžete zažívať. Niekedy pri obnove čakier vie napomôcť aj skúsený psychológ, ktorý rôznymi technikami práce s klientom dokáže spustiť liečebný proces na psychike aj na čakrách. Sám psychológ ale nemá ani šajnu o tom, aký proces spustil. No hlavne že to pomohlo. Pokiaľ nie je naplno funkčná a otvorená siedma čakra, človek nemá otvorený kanál na komunikáciu s vyššími silami. 

Čo pôsobí na čakry

Na naše čakry pôsobí aj naše okolie, napríklad kvety, stromy, ale aj zvieratá, nápoje a hlavne potraviny. Ale tiež cvičenia ako Qi gong (čínsky čchi kung), Tai chi chuan, 5 Tibeťanov a ďalšie. Potraviny nám dokážu čakry tak liečiť a posilňovať, ako aj blokovať a oslabovať. Bravčové mäso blokuje správne funkcie štvrtej, piatej, šiestej a siedmej čakry až na 24 hodín. Nie, že by sa čakry zastavili alebo úplne prestali pracovať, ale znižuje sa ich schopnosť dostatočne výrazne premietať do vedomia človeka ich kvality, v tomto prípade lásku, tvorivosť, intelektuálne stimuly a duchovné vnemy. A tiež sa cez ne dostáva do človeka menej prírodného magnetizmu. Ak sa niekto neustále napcháva bravčovým mäsom, môžu na čakrách vzniknúť aj trvalé škody. Naproti tomu, napríklad jahňacie mäso čistí a vyživuje všetkých sedem čakier (aj ôsmu a deviatu duchovnú) prírodným magnetizmom. Ustrice aktivujú prvú, druhú, tretiu a štvrtú čakru. Takže aj z pohľadu čakier, nie je jedno aké jedlo dáme do úst. Kniha Spirituálna Dietetika kniha by vám práve s týmto výberom mala pomôcť.

Rastliny a čakry

Rastliny na nás a naše čakry pôsobia, keď sa fyzicky dostaneme do dosahu ich vyžarovania (Aury) a zotrvávame tak dlhší čas. Stromy vyžarujú priemerne do vzdialenosti 4,6 metra, kríky do 2,6 metra, kvety do 1,5 metra. Tak napríklad strom Jarabina vtáčia poškodzuje 3. čakru, ktorá je spolu s inými energetickými orgánmi spoluzodpovedná za našu vitalitu. Naproti tomu Jaseň posilňuje 7. čakru, ktorá nás spája s duchovnom a vyššou mocou. Takže nie je jedno, pri akých stromoch sa zdržujeme a aké kvety máme doma. Lipa pozdvihuje človeka duchovne. (tu opäť odkazujem čitateľa na moju knihu Duchovné účinky 150 kvetov a stromov).

   Okrem siedmich základných čakier poznáme aj ďalšie, takzvané duchovné čakry, od ôsmej po trinástu. Čím viac duchovných čakier máme aktívnych (nestačí aby boli iba otvorené), tým vyššími duchovnými silami človek disponuje. Násilnícky a úmyselne zlí ľudia s nečistým srdcom nemajú prístup k týmto silám, ktoré sú viazané na mravnú a duchovnú čistotu.

   Takže čakier máme trinásť, presne toľko máme aj tiel tvoriacich náš obal – aura. 

Pre shsociety Peter Filo MMA

description
Komentáre