BLOG

Škola Self-insight

Škola Self-insight Čo je to škola Sebapoznania? Je to metóda práce na sebe vhodná pre všetkých tých, ktorí nie sú spokojný so svojím životom. A tiež so svojím postavením v živote. Mnoho ľudí je nespokojných s tým, ako sa odvíja ich život, chceli by inak, viac… Je síce pravda, že nie všetci môžeme byť manažérmi firiem, riaditeľmi… To ale...

Pamätáme si všetko

Všetko zažité sa v človeku sčítava. Sčítava sa to v našej pamäti ako dobrý a zlý základ nášho nazerania na svet a chápania sveta ako takého. Keď niekomu niečo poviete, sľúbite alebo spravíte (dobré i nedobré), on na to nezabudne. A pomaly sa to v ňom zrátava. Môže to prerásť do nekonečnej lásky tak, ako aj do neuhasiteľnej nenávisti. Všetka buzerácia, mobbing, v škole či na pracovisku, doma...

Aké máte ciele?

Motív života potrebuje cestu k jeho dosiahnutiu. Tou sú ciele. Cieľ. Slovo cieľ označuje dosiahnutie nejakého výsledku. Športového, životného. Aký máte cieľ? To je dobrá otázka. Väčšina motivačných kníh radí, napíšte si cieľ. Detailne ho rozpíšte. Predstavte si ho. Už ste ho dosiahli. Je to taká, akási manipulácia reality. Aj funguje, a to u ľudí, ktorí na to majú...

Nemyslite si, že nemôžete

   Nie je pravda, že nemôžete na sebe zmeniť to, čo chcete. Aj vo vašom živote. Malo by vám byť jasné, že všetko, čo ste naozaj chceli zmeniť, ste už zmenili, alebo práve meníte. To, čo by ste „iba chceli“, to ste nezmenili. Prečo? Na akúkoľvek činnosť potrebujeme motiváciu. Tak sme stvorení. Nedá sa to zmeniť. Ak je...

Človek seba-rovného si hľadá

Stáva sa vám, že sa vám často dejú podobné situácie, ktoré nie sú príjemné? Tak to preto, preto že ich niečím priťahujete. Spomeniem tu pre mňa nesmrteľnú vetu, ktorou som bol v minulosti poučený: „Keď stretnem niekde násilie, a vidím ho hoci aj z okna autobusu, veľmi sa zamýšľam nad tým, čo mám v sebe, že som si to...

Všetko je tak, ako má byť?

Všetko je tak, ako má byť?

Všetko je tak, ako má byť? Táto veta je veľmi, ale veľmi zavádzajúca a nesprávna. Napriek tomu sa veľmi často používa v hovorovej reči. Ak by bolo všetko tak, ako má byť, bol by na zemi raj. Poriadok, pokoj, šťastie… Ale nie je. Takže? Správnejšia veta by bola „Všetko je tak, ako sme dopustili aby to bolo“. To...

Treba sa starať o hriechy sveta?

Treba sa starať o hriechy sveta? Duchovne založený ľudia sa starajú predovšetkým o tie svoje vlastné. Nie že by im bolo jedno, v kom svete žijú, ale vedia (alebo aspoň mnohí tušia), že ich vlastné poklesky, spôsoby reakcií, myšlienky a predstavy dokážu zmeniť, a tým aj trochu napraviť tento svet.   Druhých ľudí neprerobíte, ani keby ste čo robili. Pokiaľ sa...

životné poslanie

Životné poslanie – vaša životná úloha

Životné poslanie Každý človek sa narodí s určitým poslaním. Kým rastie a formuje svoju osobnosť, má zväčša k dispozícii všetko, čo na to potrebuje. Podmienky, v ktorých vyrastá formujú jeho  správanie, spôsob premýšľania, záujmy. Hoci ho ovplyvňuje rodina, škola, priatelia, má svoje vnútorné túžby a sny, ktoré sú v súlade s jeho životnou cestou, jeho poslaním. Samozrejme že nie všetky.  No talent, s ktorým...

Čínsky supersenzibilovia a energia Qi

Čínsky supersenzibilovia a energia Qi Dátum: 3. január 1987. Miesto: Peking. Pred asi tridsiatimi účastníkmi sa odohráva zvláštne predstavenie.     ‚‚Prineste fľašu!‘‘ ”Na tento povel ktosi prináša fľašu plnú farebných piluliek.    Úradník preskúmal nádobu a potvrdil, že nebola otvorená. Je pevne zatvorená a zapečatená.     ‚‚V poriadku, môžete pokračovať,‘‘ zavelí.    Fľašu potom predajú osobe, ktorá sa do nej vpije pohľadom. O pár...

Snaha o vnútorný pokrok

Snaha o vnútorný pokrok Žiak, ktorý je na začiatku duchovnej cesty, často žije v predstavách o rýchlom postupe v hierarchii praktikujúcich. Rýchlo postupovať však nemusí vždy znamenať dostatočne hlboký vnútorný pokrok. V duchovnej praxi nie je jeden rýchlejší a druhý pomalší. Tajomstvo je v dennej praxi, ktorá odlišuje tých, ktorí postupujú rýchlo a tých, ktorí postupujú pomaly. Otázka znie, ako dokáže žiak ovládať svoje...