Aká má byť Tai chi chuan prax

  Tai chi chuan cvičíme, ako by sme boli vo vode. Keď cítime odpor, ktorý nám kladie vzduch pri pohyboch rúk, je to práca s Qi.

·       Qi v cvičení Tai chi chuan sa dá ťažko vysvetliť. Ak sa v cvičení prejavuje, viete o tom, a učíte sa s ňou pracovať. Ak ju nemáte, musíte sa snažiť rozlišovať medzi hmotným a nehmotným pocitom.

·       Veľa ľudí cvičí Tai chi chuan, ale necítia Qi. To nie je Tai chi chuan. Pri tom hodne závisí od učiteľa, či vie odovzdať toto cítenie Qi, alebo vybrať správne doplnkové cvičenia, ktoré toto cítenie aktivujú.

·       Zápästia sú mierne zohnuté. Je to ako so záhradnou hadicou. Keď je voľná, voda tečie normálne. Ak ju trochu stlačíme, voda strieka do väčšej diaľky. Ak ju zohneme priveľmi, voda netečie. Tak isto sa práva aj naša ruka. Zohnutím zápästia dokážeme regulovať silu toku Qi von z ruky. V zápästí a dlani má byť malý tlak, aby sme cítili prúdenie krvi.

·       Tai chi chuan začíname cvičiť vo vysokých postojoch, a potom časom pomaly, pomaly klesáme v postojoch nižšie a nižšie. Pri cvičení medzi postojmi nemeníme výšku hlavy, telo (hlava a pás) sa pohybuje v jednej rovine. To zabráni tomu, aby kolená presahovali prsty na nohách a došlo k zraneniu kolien.

·       Keď prechádzame z postoja do postoja – to je spájajúci prechodový postoj, môžeme presiahnuť kolenami prsty na nohách. Ak ale dokončíme pohyb, nesmieme kolenom presahovať. Ideálne je uhol medzi stehnom a holeňou 90 stupňov, čo však možno dosiahnuť veľmi ťažko.

·       Aby sme dosiahli vynikajúce výsledky v Tai chi chuan ako v bojovom umení, je potrebné dodržať niekoľko podmienok: musíme mať radi Tai chi chuan, treba mať dobrého učiteľa, mať miesto na cvičenie, mať dostatok času na cvičenie, vedieť znášať ťažkosti tréningu a mať v sebe pokoru. Ak cvičíme pre zdravie, nie sú tieto podmienky tak dôležité.

·       Tai chi chuan má tri úrovne výuky. Prvá je telesná úroveň, keď sa cvičením učíme uvoľňovať svoje svalstvo a spevňujeme šľachy. Druhá úroveň je úroveň Zeme, keď otvárame brány, aby mohla Qi dosiahnuť do končatín. Tretia úroveň je nebeská, keď trénujeme svoje schopnosti duchovných vnemov.

·       Pri cvičení musíme cítiť ľahkú živosť na hlave a Qi v Tantiene.

·       Telo musí byť rovno, a pri otáčaní sa nesmie nakláňať.

·       Pri riadení Qi používame pozornosť (kde je vedomie, tam je aj Qi). Pri cvičení musíme držať pozornosť vo vnútri (byť zvnútornený) aj keď očami sledujeme techniku rúk. Vtedy sa Qi môže kondenzovať v kostiach a Tantiene.

·       Srdce vedie techniku, telo nasleduje.

Peter Filo MMA

Tréningy Tradičného Tai chi chuan