Z histórie Yang Tai chi chuan

Z histórie Yang Tai chi chuan

V podstate všetky štýly Tai chi chuan vychádzajú z pôvodného štýlu Chen Tai chi (Tai chi chuan rodiny Chen). Zakladateľom Chen štýlu Tai chi chuan je Chen Wangting. Tai chi chuan, je výsledkom prepájania a zosúladenia bojových techník slávnych bojovníkov dynastie Ming. Tento štýl prijal systém boja slávneho Qin Jinguanga, zvaný San shi er shi chan quan, skombinoval a pospájal staré techniky Qi gong, Tradičnú čínsku medicínu, učenie o akupunktúrnych bodoch, učenie o piatich elementoch, Yine a Yangu. Filozoficky stojí Tai chi chuan na učení Taoizmu a s ním spojeným učením o 8 trigramoch (Ba gua). Takže Tai chi chuan je veľkou pokladnicou čínskych bojových umení a významných duchovno-filozofických smerov.

Pohyby v Tai chi

    Pohyby vykonávané v Tai chi chuan sú na seba naviazané v plynulom, nepretržitom pohybe, myseľ riadi energiu, silu aj techniku. Formálne zostavy (Kuen) sú cvičené jemne a plynulo ako hodvábne vlákno odvíjajúce sa z kokonu Priadky morušovej. Tai chi chuan zjednocuje protiklady Yin Yang, aj päť síl piatich elementov. Meditatívne zameranie cvičenia je usmerňované na Qi hai (japonsky Hara) pomocou koncentrácie mysle, riadenia dychu a vedomého pohybu.

   Taiji quan má 5 hlavných štýlov: Chen (陈), Yang (杨), Wu (吴), Wu (武), Sun (孙). 

   Majstri Yang Jian Hou a Yang Chen Fu boli extrémne oddaný praktici Tai chi chuan. Nasledovali tajné učenia svojej rodiny a uplatňovali ich v dennej praxi. Yang Chen Fu, ktorý sa stal veľkým majstrom, si časom uvedomil, že tieto prísne metódy výučby boli príliš náročné pre bežných ľudí. Takže vytvoril množstvo malých zostáv na praktikovanie, a tie neskôr scelil do troch väčších zostáv, a nasledovne ich scelil do jednej zostavy, ktorá mala 115 pohybov (techník). Táto zostava je niektorými majstrami v Číne dodnes učená. Yang Chen Fu neskôr odstránil zo zostavy náročné pohyby typu Shaolinského kung fu, ako sú kopy vo výskoku, rýchle rotačné pohyby, a dal tejto zostave tvar so šťastným číslom 108 pohybov. Táto zostava sa stala základným kameňom výuky pre verejnosť. Yang Chen Fu tiež učil zostavu s 85 pohybmi. Bola to zostava, ktorú zostavili starejší Yangovej rodiny pre prax ich vlastného rodinného klanu. Yang Jian Hou ale učil inú zostavu, obsahujúcu 73 pohybov. Bola to práve tá zostava, ktorá reprezentovala klan Yangov. Počet postojov a ich význam je temer ten istý ako v Tai chi Chen štýlu. Túto formu praktikoval aj Yang Chen Fu. No učil ju iba študentov, ktorí uňho praktikovali dlhé roky. Súčasťou starého rodinného Tai chi chuan Yang klanu boli bojové techniky vyvrtnutia končatín, blokovanie tepien a šliach úchopmi, rýchle techniky rúk s explozívnymi kopmi, páky, uzamknutie kĺbov a techniky ovplyvňovania tokov krvi a Qi udieraním na vitálne body. Yangovci ovládali aj metódy bylinnej liečby a to do takej miery, že niektoré preparáty sa stávali účinnými iba vtedy, keď ich užívateľ praktikoval cvičenia Yang Tai chi chuan. 

Tai chi chuan

    Tai chi chuan je umenie, ktoré pomocou spojenia fyzických cvičení a vnútorných cvikov dokáže vytvoriť „zjednotenú silu“. Tento výraz odráža skutočnosť, že kultiváciou vnútorných aspektov človeka (energia Qi, psychická sila, duševné sústredenie, vizualizácia…) pomocou oddaného tréningu postojov, cvičebných zostáv a spirituálneho tréningu  je možné dosiahnuť vrchol ovládania Qi v zjednotení s neviditeľným svetom. Takéto spoločné cvičenie vyvrcholí vo vyzretí indivídua a splodení sily, ktorá pochádza z harmonického spájania Qi (energie), Jing (esencií) a Shen (ducha). 

   Toto nádherné umenie, učené starou tradičnou formou pre jeho silné zdravotné účinky sa môžete učiť v našej škole Tradičného Tai chi chuan v Bratislave a tiež  absolvovať súkromné hodiny individuálnou formou výuky alebo v malých skupinkách do 5 cvičiacich.

Tai chi chuan pre zdravie. Inštruktor Peter Filo MMA

➡️ SÚKROMNÉ HODINY TAI CHU CHUAN TU ⬅️

https://shsociety.sk/skolenia/skola-tradicneho-tai-chi-chuan/